Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Nacionalni popis šumskih sjemenskih
objekata - Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra
šumskih sjemenskih objekata (NN 004/2011).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Nacionalni popis SO 20153010.xlsx
58K Download View as HTML

Attachment Odgovor daje se.pdf
373K Download View as HTML


Poštovana gospođo Podgoršek,

 

u privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš upit kojeg smo u Ministarstvu
poljoprivrede zaprimili 27. listopada 2015. godine.

 

S poštovanjem,

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

[1]www.mps.hr

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://www.mps.hr/

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

hvala na odgovoru, molim Vas da mi pošaljete i traženi link na
Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: