Nadzor građevinske inspekcije na zagrebačkom Britanskom trgu 24. listopada 2016

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Molim vas dostavu nalaza građevinske inspekcije koja je po nalogu Državnog odvjetništva napravila nadzor na zagrebačkom Britanskom trgu gdje je Grad Zagreb kao investitor izvodio građevinske radove od 24. listopada 2016.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način za odgovor.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]
(poštanska adrese ne koristi se za slanje traženih informacija)

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,
Istekao je rok za odgovor a jos nisam primio nikakvu informaciju od vas.

Ljubazno vas molim pozurite rjesavanje ovog predmeta.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) kojim tražite dostavu nalaza građevinske inspekcije nad radovima na zagrebačkom Britanskom trgu, a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., izvještavamo Vas da je građevinska inspekcija u više navrata obavljala nadzor gradnje na navedenoj lokaciji. Informaciju o tome kao i preslike zapisnika o inspekcijskim pregledima otpremili smo na Vašu fizičku adresu dana 2. lipnja 2017. godine.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, Zagreb

Postovani,

Hvala vam na dostavljanju postanskim putem, ali niste dostavili kako sma vas zamolio u zahtjevu od 17.5.2017:

"Tražene informacije dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao
najekonomičniji način za odgovor.

Te sam u potpisu ispod adrese naveo uputu:
"(poštanska adrese NE koristi se za slanje traženih informacija)"

Prema uputama Povjerenice za informiranje, u slucaju elektornskog zahtjeva, postanska adresa koristi se samo u slucaju da se zahtjev odbija ili se mora dostaviti neko drugo rjesenje.

Ljubanzo vas molim da zaprimite ovaj ZAHTJEV ZA DOPUNU ODNOSNO ISPRAVAK INFORMACIJA:

Molim vas dostavite trazene informacije u digitalnom obliku (npr. skenirane). Jer je to najekonomicniji nacin odgovora, a ovo tijelo javne vlasti raspolaze uredajima - skeneri koji su placeni iz proracuna - a koji mogu skenirati trazene dokumente.

Ukoliko prilozi prelaze velicinu koju je moguce slati emailom, posaljite odgovor ovdje s obrazlozenjem i administratori ce vam poslati ImamoPravoZnati.org link na kojem mozete priloziti prilove do 200 MB.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

U prilogu šaljemo sken dopisa Klasa: 008-01/17-01/127, Ur. Broj: 531-08-17-2 od 1. lipnja 2017. godine i preslike zapisnika o inspekcijskim pregledima koji su prilog dopisa i otpremljeni su na Vašu fizičku adresu dana 2. lipnja 2017. godine.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org