Objava informacija sa sjednica Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada

Pisani zahtjev podnositelja Slobodan Obradović za Grad Beli Manastir

Zahtjev je uspješan.

Od: Slobodan Obradović

Za: Grad Beli Manastir
Poštovani,
1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s
materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link na
materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Grada audio/video snimke
s održanih sjednica gradskog vijeća? (molim da stavite link na
snimke).
Slobodan Obradović
[cenzurirana osobna adresa]

Spojite s ovim

Grad Beli Manastir

Poštovani,

 

Sukladno Vašemu zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a
u svezi objave informacija sa sjednica Gradskog vijeća Grada Belog
Manastira, dostavljamo vam tražene podatke.

Prije svake sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljuje se
najava sjednice kako bi se građani upoznali s vremenom i mjestom
održavanja iste, a obzirom da su sjednice javne i istima nazočili. Također
se objavljuje dnevni red kako bi se građani upoznali s temama i
prijedlozima akata o kojima će raspravljati i odlučivati Gradsko vijeće
Grada Belog Manastira. Prije sjednica Gradskog vijeća Grada Belog
Manastira o prijedlozima akata, odluka i drugoga obavezno se raspravlja na
stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, kako bi
dali svoje mišljenje o istima.

 

Nakon održavanja sjednice na web stranici Grada Belog Manastira objavljuje
se izvješće sa sjednice kako bi se građani upoznali s odlukama koje je
donijelo Gradsko vijeće Grada Belog Manastira. Također se postavlja link
na službeni glasnik kako bi se mogli i detaljno upoznati s tekstovima
odluka koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Belog Manastira.

Link
[1]http://www.beli-manastir.hr/gradsko-vije...

 

Nadalje, na web stranici Grada Belog Manastira objavljuju se informacije o
općim aktima i odlukama, nacrtima općih akata, godišnjim planovima,
programima, strategijama, uputama, izvještajima o radu, financijskim
izvješćima, podaci o izvoru financiranja, proračun i izvršenje proračuna,
informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili
donacijama, informacije o unutarnjem ustrojstvu, zapisnici i zaključci sa
sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, informacije o radu radnih
tijela iz njihove nadležnosti, informacije o postupcima javne nabave i
dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora,
obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija i
informacije o registrima i bazama podataka i načinu pristupa.

Link [2]http://www.beli-manastir.hr/dokumentacija                 

 

Što se tiče objavljivanja audio/video snimaka sa sjednica Gradskog vijeća,
Grad Beli Manastir ima link
[3]http://www.beli-manastir.hr/gradsko-vije...
 za objavu, ali  u skladu s tehničkim mogućnostima koje ima.

 

S poštovanjem,

 

Zdenko Topalović

Službenik za informiranje

Grad Beli Manastir

Kralja Tomislava 53

31300 Beli Manastir

Tel: 031/710-204

Fax: 031/710-222

e-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.bli-manastir.hr

 

References

Visible links
1. http://www.beli-manastir.hr/gradsko-vije...
2. http://www.beli-manastir.hr/dokumentacija
3. http://www.beli-manastir.hr/gradsko-vije...
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.bli-manastir.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Beli Manastir može: