Obrazovni program stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe s završenom osnovnom školom na području grada Zagreba

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb

Poštovani,

Imam pitanje u vezi obrazovnih programa stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe s završenom osnovnom školom na području grada Zagreba.

Naime, zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u pojedinoj godini provode na razini regionalnih/područnih ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca.

Možete li mi navesti za koja zanimanja, struke se mogu nezaposlene osobe sa (samo) završenom osnovnom školom prijaviti za obrazovne programe stručnog osposobljavanja u Hrvatskom Zavodu za Zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb?

Unaprijed zahvaljujem,

Krunoslav Berković

HZZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb

6 Attachments

Poštovani,

 

Vaš ste upit poslali na e-mail adresu [1][Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb e-mail za zahtjeve] koja
služi zaprimanju zahtjeva za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu
na pristup informacijama, stoga smo ga proslijedili na e-mail adresu
namijenjenu zaprimanju upita iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te Vam dostavljamo odgovor.

 

Obrazovanje nezaposlenih provodi se kako bi se osigurale potrebe
poslodavaca za radnom snagom i smanjio jaz između ponude i potražnje na
tržištu rada. Na obrazovne programe upućuju se nezaposlene osobe za koje
se utvrdi da nemaju dostatno obrazovanje ili iskustvo kako bi se lakše
uključile na tržište rada. Obrazovanje nezaposlenih uključuje programe
osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije za zanimanja i pomoćna
zanimanja koja su utvrđena kao nedostajuća na lokalnim tržištima rada te
se u ista uključuje nezaposlene osobe iz evidencije sukladno iskazanom
interesu i vodeći računa o preduvjetima za uključivanje u isto.

 

Nezaposlena osoba može biti uključena u obrazovanje ukoliko je obrazovni
program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim
mogućnostima.

O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih
aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom školom
uključuju u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu praktične
vještine, u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju
najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o stjecanju
novog zanimanja, dok su programi specijalističkih usavršavanja
specijalizirani programi obrazovanja unutar struke. Isto je određeno
Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN
52/2010).

 

Obrazovanje se provodi prema planovima obrazovnih programa koji se
kreiranju na razini regionalnih/područnih ureda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, a prema potrebama lokalnog tržišta rada, stoga Vas za
konkretne programe obrazovanja u pojedinom područnom uredu upućujemo na
komunikaciju sa savjetnikom/com za zapošljavanje ukoliko ste prijavljeni u
evidenciju nezaposlenih.

 

S poštovanjem,

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Središnji ured | Radnička cesta 1, 10000
Zagreb

| +385 (1) 6126 000 | +385 (1) 6126 038 (fax) |

[2]Description: [3]cid:[email protected] [4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected] [6]cid:[email protected]
LOGO

 

-----Original Message-----
From: Darko Bizjak [mailto:[ZPPI #7015 email]]
Sent: 12. lipnja 2019. 17:34
To: Pristup Informacijama <[e-mail adresa]>
Subject: Obrazovni program stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe s
završenom osnovnom školom na području grada Zagreba

 

     Za: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb

    

     Poštovani,

    

     Imam pitanje u vezi obrazovnih programa stručnog osposobljavanja za

     nezaposlene osobe s završenom osnovnom školom na području grada

     Zagreba.

    

     Naime, zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u

     pojedinoj godini provode na razini regionalnih/područnih ureda

     Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u

     evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca.

    

     Možete li mi navesti za koja zanimanja, struke se mogu nezaposlene

     osobe sa (samo) završenom osnovnom školom prijaviti za obrazovne

     programe stručnog osposobljavanja u Hrvatskom Zavodu za

     Zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb?

    

     Unaprijed zahvaljujem,

    

     Krunoslav Berković

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [7][ZPPI #7015 email]

    

     Je li [8][Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb?

     Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

    
[9]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [10]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [11]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

PRAVNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta (sa svim pripadajućim prilozima)
namijenjena je isključivo naznačenom primatelju/primateljima. Ako Vi niste
naznačeni primatelj i ovu ste poštu primili pogreškom, molimo Vas, bez
odlaganja o tome obavijestite pošiljatelja, te izbrišete izvornu poštu i
priloge bez umnožavanja, distribucije i prenošenja sadržaja bilo kojoj
osobi ili organizaciji. Neovlaštena uporaba, objavljivanje, pohranjivanje
i umnožavanje sadržaja elektroničke pošte strogo su zabranjeni. Sadržaj,
stavovi i mišljenja izraženi u ovoj elektroničkoj pošti ne predstavljaju
nužno stavove Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Prijenos elektroničke
pošte ne garantira da su sadržane informacije sigurne ili bez pogrešaka s
obzirom da elektroničke informacije mogu kasniti ili biti nepotpune, da se
mogu presretati, oštetiti, izgubiti ili sadržavati viruse. Hrvatski zavod
za zapošljavanje odbacuje svaku odgovornost za eventualnu štetu nastalu
primitkom i/ili korištenjem ove poruke kao i priloga sadržanih u ovoj
poruci. Razmislite o utjecaju na okoliš prije ispisa ove elektroničke
pošte i/ili dokumenata u privitku.

LEGAL DISCLAIMER: This email (with any attachments) is intended for the
attention of the addressee(s) only. If you are not the intended recipient,
please inform the sender straight away before deleting the message without
copying, distributing or disclosing its contents to any other person or
organisation. Unauthorised use, disclosure, storage or copying is not
permitted. Any views or opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the Croatian Employment Service policy. E-mail
transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late
or incomplete, or contain viruses. The Croatian Employment Service
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the
contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
Please consider the environment before printing this email and/or any
attachments.

References

Visible links
1. mailto:[Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb e-mail za zahtjeve]
2. http://www.hzz.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.facebook.com/HrvatskiZavodZaZ...
5. https://twitter.com/hzz_hr
6. http://www.linkedin.com/company/hrvatski...
7. mailto:[ZPPI #7015 email]
8. mailto:[Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb e-mail za zahtjeve]
9. http://imamopravoznati.org/change_reques...
10. http://imamopravoznati.org/help/officers
11. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Za: HZZ

Postovani,

U vasem odgovoru samo ste prepisali infoprmacije sa webstranice HZZa kojima i sam imam pristup.
U upitu sam vas zamolio za tekst konkretnog plana obrazovnog programa za osobe sa samo zavrsenom osnovnom skolom koji se odnosi na podrucje podrucnog ureda Zagreb.

U vasem odgovoru naveli ste mi uputu:

"Obrazovanje se provodi prema planovima obrazovnih programa koji se
kreiranju na razini regionalnih/područnih ureda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, a prema potrebama lokalnog tržišta rada, stoga Vas za
konkretne programe obrazovanja u pojedinom područnom uredu upućujemo na
komunikaciju sa savjetnikom/com za zapošljavanje ukoliko ste prijavljeni u
evidenciju nezaposlenih."

Ja se ovim putem obracam ustanovi HZZ da mi proslijedi dokument koji se odnosi na Plan obrazovnog programa za osposobljavanja osoba sa samo zavrsenom osnovnom skolom na podrucju grada Zagreba.

Pretpostavljam da je to javni dokument kojem bi svatko trebao imati pristup, te ne vidim prepreku da mi ga proslijedite putem maila.

Stoga, ovim putem ponavljam svoj upit za dostavom predmetnog dokumenta jer mi na moj prvi upit niste u potpunosti odgovorili.

S poštovanjem,

Darko Bizjak

HZZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb

6 Attachments

Poštovani,

 

obrazovanje se provodi prema planu svih obrazovnih programa koji se
kreiraju na razini regionalnih/područnih ureda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Drugim riječima, ne izrađuje se posebno plan za
osposobljavanje, posebno za prekvalifikaciju, posebno za usavršavanje.

 

Niže navodimo programe osposobljavanja koja Regionalni ured Zagreb planira
provoditi ili trenutno provodi, a za detalje o programima upućujemo Vas da
se obratite savjetniku/ici u Regionalnom uredu Zagreb budući da su oni
nadležni za vođenje evidencije o broju uključenih polaznika, vremenu
početka obrazovanja, popunjenosti programa, detaljima o samom programu i
sl.

 

Program osposobljavanja za poslove šivača/ice, prodavača/ice u
specijaliziranim trgovinama - drogerijama, gerontodomaćina/icu,
njegovatelja/icu, čistača/icu, zaštitara/icu, sobara/icu, pekara/icu,
priprematelja/icu pizza, pomoćnog kuhara/icu, pomoćnog konobara/icu,
barmena/icu i priprematelja/icu koktela, slastičara/ku, masera/ku,
montera/ku suhe gradnje, keramičara/ku, ličioca/soboslikara/icu,
podopolagača/icu, rukovatelja/icu viličarom, zavarivača/icu, vozača/icu
teretnih vozila s prikolicom.

 

Srdačan pozdrav,

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Središnji ured | Savska cesta 64, 10000
Zagreb

| +385 (1) 6126 000 | +385 (1) 6126 038 (fax) |

[1]Description: [2]cid:[email protected] [3]cid:[email protected] [4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected]
LOGO

 

 

     Za: HZZ

    

     Postovani,

    

     U vasem odgovoru samo ste prepisali infoprmacije sa webstranice

     HZZa kojima i sam imam pristup.

     U upitu sam vas zamolio za tekst konkretnog plana obrazovnog

     programa za osobe sa samo zavrsenom osnovnom skolom koji se odnosi

     na podrucje podrucnog ureda Zagreb.

    

     U vasem odgovoru naveli ste mi uputu:

    

     "Obrazovanje se provodi prema planovima obrazovnih programa koji se

     kreiranju na razini regionalnih/područnih ureda Hrvatskog zavoda za

     zapošljavanje, a prema potrebama lokalnog tržišta rada, stoga Vas

     za

     konkretne programe obrazovanja u pojedinom područnom uredu

     upućujemo na

     komunikaciju sa savjetnikom/com za zapošljavanje ukoliko ste

     prijavljeni u

     evidenciju nezaposlenih."

    

     Ja se ovim putem obracam ustanovi HZZ da mi proslijedi dokument

     koji se odnosi na Plan obrazovnog programa za osposobljavanja osoba

     sa samo zavrsenom osnovnom skolom na podrucju grada Zagreba.

    

     Pretpostavljam da je to javni dokument kojem bi svatko trebao imati

     pristup, te ne vidim prepreku da mi ga proslijedite putem maila.

    

     Stoga, ovim putem ponavljam svoj upit za dostavom predmetnog

     dokumenta jer mi na moj prvi upit niste u potpunosti odgovorili.

    

     S poštovanjem,

    

     Darko Bizjak

    

     -----Original Message-----

    

     Poštovani,

    

      

    

     Vaš ste upit poslali na e-mail adresu [1][Hrvatski zavod za

     zapošljavanje, Zagreb e-mail za zahtjeve] koja

     služi zaprimanju zahtjeva za pristup informacijama sukladno Zakonu

     o pravu

     na pristup informacijama, stoga smo ga proslijedili na e-mail

     adresu

     namijenjenu zaprimanju upita iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za

     zapošljavanje te Vam dostavljamo odgovor.

    

      

    

     Obrazovanje nezaposlenih provodi se kako bi se osigurale potrebe

     poslodavaca za radnom snagom i smanjio jaz između ponude i

     potražnje na

     tržištu rada. Na obrazovne programe upućuju se nezaposlene osobe

     za koje

     se utvrdi da nemaju dostatno obrazovanje ili iskustvo kako bi se

     lakše

    uključile na tržište rada. Obrazovanje nezaposlenih uključuje

     programe

     osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije za zanimanja i

     pomoćna

     zanimanja koja su utvrđena kao nedostajuća na lokalnim tržištima

     rada te

     se u ista uključuje nezaposlene osobe iz evidencije sukladno

     iskazanom

     interesu i vodeći računa o preduvjetima za uključivanje u isto.

    

      

    

     Nezaposlena osoba može biti uključena u obrazovanje ukoliko je

     obrazovni

     program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim

     psihofizičkim

     mogućnostima.

    

     O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od

     navedenih

     aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom

     školom

     uključuju u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu

     praktične

     vještine, u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje

     imaju

     najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o

     stjecanju

     novog zanimanja, dok su programi specijalističkih usavršavanja

     specijalizirani programi obrazovanja unutar struke. Isto je

     određeno

     Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku

     utvrđivanja

     ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN

     129/08, NN

     52/2010).

    

      

    

     Obrazovanje se provodi prema planovima obrazovnih programa koji se

     kreiranju na razini regionalnih/područnih ureda Hrvatskog zavoda

     za

     zapošljavanje, a prema potrebama lokalnog tržišta rada, stoga Vas

     za

     konkretne programe obrazovanja u pojedinom područnom uredu

     upućujemo na

     komunikaciju sa savjetnikom/com za zapošljavanje ukoliko ste

     prijavljeni u

     evidenciju nezaposlenih.

    

      

    

     S poštovanjem,

    

      

    

      

    

     HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Središnji ured | Radnička cesta

     1, 10000

     Zagreb

    

     | +385 (1) 6126 000 | +385 (1) 6126 038 (fax) |

    

     [2]Description: [3][6]cid:[email protected]

     [4][7]cid:[email protected]

     [5][8]cid:[email protected]

     [6][9]cid:[email protected]

     LOGO

    

      

    

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [10][ZPPI #7015 email]

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [11]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [12]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     -------------------------------------------------------------------

 

PRAVNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta (sa svim pripadajućim prilozima)
namijenjena je isključivo naznačenom primatelju/primateljima. Ako Vi niste
naznačeni primatelj i ovu ste poštu primili pogreškom, molimo Vas, bez
odlaganja o tome obavijestite pošiljatelja, te izbrišete izvornu poštu i
priloge bez umnožavanja, distribucije i prenošenja sadržaja bilo kojoj
osobi ili organizaciji. Neovlaštena uporaba, objavljivanje, pohranjivanje
i umnožavanje sadržaja elektroničke pošte strogo su zabranjeni. Sadržaj,
stavovi i mišljenja izraženi u ovoj elektroničkoj pošti ne predstavljaju
nužno stavove Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Prijenos elektroničke
pošte ne garantira da su sadržane informacije sigurne ili bez pogrešaka s
obzirom da elektroničke informacije mogu kasniti ili biti nepotpune, da se
mogu presretati, oštetiti, izgubiti ili sadržavati viruse. Hrvatski zavod
za zapošljavanje odbacuje svaku odgovornost za eventualnu štetu nastalu
primitkom i/ili korištenjem ove poruke kao i priloga sadržanih u ovoj
poruci. Razmislite o utjecaju na okoliš prije ispisa ove elektroničke
pošte i/ili dokumenata u privitku.

LEGAL DISCLAIMER: This email (with any attachments) is intended for the
attention of the addressee(s) only. If you are not the intended recipient,
please inform the sender straight away before deleting the message without
copying, distributing or disclosing its contents to any other person or
organisation. Unauthorised use, disclosure, storage or copying is not
permitted. Any views or opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the Croatian Employment Service policy. E-mail
transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late
or incomplete, or contain viruses. The Croatian Employment Service
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the
contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
Please consider the environment before printing this email and/or any
attachments.

References

Visible links
1. http://www.hzz.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.facebook.com/HrvatskiZavodZaZ...
4. https://twitter.com/hzz_hr
5. http://www.linkedin.com/company/hrvatski...
6. file:///tmp/cid:[email protected]
7. file:///tmp/cid:[email protected]
8. file:///tmp/cid:[email protected]
9. file:///tmp/cid:[email protected]
10. mailto:[ZPPI #7015 email]
11. http://imamopravoznati.org/help/officers
12. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org