Očitovanje nadležnog tijela o provedbi procjene utjecaja na okoliš

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Karlovac

Poštovani,
molim da mi dostavite mišljenja nadležnih tijela o provedbi procjene utjecaja na okoliš koja su navedena u čl. 6 Odluke Gradonačelnika kojom se utvđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca od 8. travnja 2019.

Molim da mi dostavite sljedeća očitovanja:
- očitovanja Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Kl. 612-08/19-01/0742 i Urbroj 532-04-09/3-19-02 od 14. 3. 2019. i Kl. 612-08/19-01/0742 i Urbroj 532-04-09/3-19-04 od 18. 3. 2019.
- očitovanje Uprave za sanitarnu inspekciju, Kl. 540-02/19-01/643, Urbroj 534-07-4-1-18/3-19-2 od 13. 3. 2019.
- očitovanje Hrvatskih voda, Kl. 350-02/19-01/0000117, Urbroj 374-21-1-19-3 od 15. 3. 2019.
- očitovanje Hrvatskih šuma, Kl. KA/19-01/589 i Urbroj 09-00-06/02-19-02 od 14. 3. 2019.
- očitovanje Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Kl. 351-03/19-01/05, Urbroj 2133/1-07-01/01-19-08 od 3. 4. 2019.
- očitovanja Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije, Kl. 351-01/19-01, Urbroj 2133/1-05/02-19-02 od 13. 3. 2019. i Kl. 351-01/19-01, Urbroj 2133/1-05/02-19-04 od 21. 3. 2019.
- očitovanje Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Urbroj 01/687/1-19 od 20. 3. 2019.
- očitovanjaJavne ustanove Natura viva, Kl. 350-02/19-01/27, Urbroj 2133-63-19-02 od 12. 3. 2019. i Kl. 350-02/19-01/27, Urbroj 2133-63-19-04 od 18. 3. 2019.

S poštovanjem,
Andreja Pevec

Maja Purgar, Grad Karlovac

2 privitaka

Poštovana,
u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.
LP

Maja Purgar, dipl.pol./CSOJ
viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada
Ured gradonačelnika
GRAD KARLOVAC
Ivana Banjavčića 9
OIB: 25654647153
office / ured : +385 47 628 230, +385 98 347 139
email: [Grad Karlovac e-mail za zahtjeve]
web : www.karlovac.hr

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Andreja Pevec [mailto:[ZPPI #7018 email]]
Poslano: 17. lipnja 2019. 8:44
Primatelj: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Karlovac
Predmet: Očitovanje nadležnog tijela o provedbi procjene utjecaja na okoliš

Za: Grad Karlovac

Poštovani,
molim da mi dostavite mišljenja nadležnih tijela o provedbi
procjene utjecaja na okoliš koja su navedena u čl. 6 Odluke
Gradonačelnika kojom se utvđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana grada Karlovca od 8. travnja 2019.

Molim da mi dostavite sljedeća očitovanja:
- očitovanja Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Kl.
612-08/19-01/0742 i Urbroj 532-04-09/3-19-02 od 14. 3. 2019. i Kl.
612-08/19-01/0742 i Urbroj 532-04-09/3-19-04 od 18. 3. 2019.
- očitovanje Uprave za sanitarnu inspekciju, Kl. 540-02/19-01/643,
Urbroj 534-07-4-1-18/3-19-2 od 13. 3. 2019.
- očitovanje Hrvatskih voda, Kl. 350-02/19-01/0000117, Urbroj
374-21-1-19-3 od 15. 3. 2019.
- očitovanje Hrvatskih šuma, Kl. KA/19-01/589 i Urbroj
09-00-06/02-19-02 od 14. 3. 2019.
- očitovanje Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša
Karlovačke županije, Kl. 351-03/19-01/05, Urbroj
2133/1-07-01/01-19-08 od 3. 4. 2019.
- očitovanja Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije,
Kl. 351-01/19-01, Urbroj 2133/1-05/02-19-02 od 13. 3. 2019. i Kl.
351-01/19-01, Urbroj 2133/1-05/02-19-04 od 21. 3. 2019.
- očitovanje Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Urbroj
01/687/1-19 od 20. 3. 2019.
- očitovanjaJavne ustanove Natura viva, Kl. 350-02/19-01/27, Urbroj
2133-63-19-02 od 12. 3. 2019. i Kl. 350-02/19-01/27, Urbroj
2133-63-19-04 od 18. 3. 2019.

S poštovanjem,
Andreja Pevec

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #7018 email]

Je li [Grad Karlovac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Karlovac? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org