Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Miroslav Schlossberg molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Osnivački akti - ZET

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Zagrebački električni tramvaj, Zagreb

Ovaj zahtjev ima nepoznat status. Čekamo da Miroslav Schlossberg pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački električni tramvaj

Poštovani,
Molim vas dostavu sljedećih informacija:

1. Izjava o osnivanju d.o.o. od 29.12.2017. godine.
2. Odluku skupštine od 29.12.2017. godine društva ZAGREBAČKI
HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz,
opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport,
upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 41, MBS: 080042653, OIB: 85584865987, kao društva
koje se dijeli i ne prestaje, s istodobnim prijenosom dijelova
imovine u novo društvo ZAGREBAČKI EKEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za
trgovinu, usluge i javni prijevoz, sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska
105.
3. Statut ovog tijela javne vlasti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ured Uprave ZET
Zagrebački električni tramvaj, Zagreb


Attachment attachment.jpg
2K Download


Poštovani g. Schlossberg,

 

Nastavno na Vaš upit putem maila od dana 07. veljače 2018. kojim tražite
određene akte ZET-a d.o.o., u nastavku dajemo odgovor:

- sva dokumentacija vezana za statusnu promjenu Zagrebačkog električnog
tramvaja d.o.o. nastalu izdvajanjem iz Zagrebačkog holdinga d.o.o. se
nalazi na službenim internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o.,

te Vas sukladno tome, upućujemo na navedene internetske stranice.

Napominjemo, da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 
[1]25/13, [2]85/15), tražene dokumente iz Vašeg maila nismo dužni
dostaviti Vam.

 

S poštovanjem,

 

 

Ured Uprave ZET-a

 

 

[3]Opis: zet.jpg

 

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Ozaljska 105, 10000 Zagreb

E-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.zet.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

References

Visible links
1. http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12099
2. http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12101
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.zet.hr/

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ured Uprave ZET

Poštovani,
Hvala vam na odgovoru i informaciji da se tražene informacije
nalaze na vašem webu.

Možete li malo detaljnije specificirati?
Naime, pretražio sam web stranice www.zet.hr i nigdje ni traga
dokumentima koje sam tražio.
Također google pretraga za "izjavu o osnivanju" na domeni "zet.hr"
ne vraća traženi dokument koji, kako vi kažete se nalazi na vašem
webu:
https://www.google.hr/search?hl=en&a...
Stoga bih cijenio kada biste u vašem odgovoru tvrdnju podkrijepili
barem putanjom na vašem webu ili direktan link na datoteku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ured Uprave ZET

Podsjecam da ovaj zahtjev jos stoji neodgovoren.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ured Uprave ZET
Zagrebački električni tramvaj, Zagreb


Attachment attachment.jpg
2K Download


Poštovani,

 

U ranije dostavljenom odgovoru smo Vas uputili da tražene akte Zagrebačkog
električnog tramvaja možete pronaći na službenim internetskim stranicama
Zagrebačkog holdinga d.o.o, međutim radi se o zabuni, te Vam se ovim putem
ispričavamo.

Naime, na službenim internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. se
nalazi Izjava o osnivanju društva Zagrebački holding d.o.o.,a ne Izjava o
osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Navedena izjava se još uvijek ne može pronaći na stranicama društva
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Povodom Vaše predstavke upućene Povjereniku za informiranje dana
07.2.2018.g.,a o kojoj smo obaviješteni 8.3.2018.g. u tijeku je uređenje i
dopuna službene stranice Zagrebačkog električnog tramvaja sukladno uputama
Povjerenika za informiranje u naloženom roku, a koji postupak će biti
dovršen do kraja ovoga tjedna.

U okviru toga postupka će biti donijeta odluka o tome da li smo dužni
sukladno čl.10. važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama objaviti
podatke koje tražite (izjavu o osnivanju društva Zagrebački električni
tramvaj d.o.o, Odluku skupštine od 29.12.2017.g. društva Zagrebački
holding d.o.o kao društva koje se dijeli i ne prestaje s istodobnim
prijenosom dijelova imovine u novo društvo Zagrebački električni tramvaj
d.o.o. i Statut ZET-a kao tijela javne vlasti.) Ujedno napominjemo da zbog
izdvajanja Zagrebačkog električnog tramvaja iz sastava Zagrebačkog
holdinga u tijeku je uređenje i dopuna Statuta društva, te iz tog razloga
još uvijek nije moguća objava toga dokumenta.

O svim poduzetim radnjama sukladno Upozorenju Povjerenika za informiranje
ćete biti na vrijeme obaviješteni.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Ured Uprave ZET-a

 

 

[1]Opis: zet.jpg

 

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Ozaljska 105, 10000 Zagreb

E-mail: [2][e-mail adresa]

[3]www.zet.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.zet.hr/

Spojite s ovim

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Miroslav Schlossberg molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački električni tramvaj, Zagreb može: