Plaćanje komunlane naknade

Pisani zahtjev podnositelja Đuro Radaković za Općina Matulji

Zahtjev je uspješan.

Od: Đuro Radaković

Za: Općina Matulji, odsjek za komunalni sustav
Zanime me je li u potpunosti plaćena komunlana naknada proizašla iz
" Rješenja o izvedenom stanju " za stambenu zgradu u ulici stari
grad 11, Matulji, k.č. 2503 ,
Rješenje po kojem je određena komunlana naknada nosi oznaku
KLASA : UP/I 363-01-/17-01/0138
URBROJ : 2156/04-01-3-2-38-17-0003

S poštovanjem,

Đuro Radaković

Spojite s ovim

Od: Biserka Gadžo
Općina Matulji

-----Original Message-----
From: Racunovodstvo [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Monday, March 05, 2018 9:31 AM
To: 'Biserka Gadžo'
Subject: RE: Plaćanje komunlane naknade

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige Općine Matulji, sa stanjem na dan 5.3.2018. godine utvrđeno je da u potpunosti podmirena obveza komunalne naknade za stambeni prostor na adresi Rukavac 115/G, Matulji i to za sva zaduženja do dana 5.3.2018. (lipanj do prosinac 2017. godine).

Srdačan pozdrav,

Danijel Bralić, mag.oec
Viši stručni suradnik za proračun i financije Odsjek za proračun i financije Općina Matulji

-----Original Message-----
From: Biserka Gadžo [mailto:[Općina Matulji e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, March 05, 2018 8:57 AM
To: [e-mail adresa]
Subject: FW: Plaćanje komunlane naknade

Poštovani g. Danijel molim te da mi dostaviš pisani odgovor na mail uroku od 10 dana.
Biserka Gadžo, dipl.iur.
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Općine Matulji

Općina Matulji
Trg M.Tita 11,
51211 Matulji
T: +385 51 277 872
F: +385 51 401 469
E: [Općina Matulji e-mail za zahtjeve]

-----Original Message-----
From: Đuro Radaković [mailto:[ZPPI #6418 email]]
Sent: Monday, March 05, 2018 12:19 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Matulji
Subject: Plaćanje komunlane naknade

Za: Općina Matulji, odsjek za komunalni sustav
Zanime me je li u potpunosti plaćena komunlana naknada proizašla iz
" Rješenja o izvedenom stanju " za stambenu zgradu u ulici stari
grad 11, Matulji, k.č. 2503 ,
Rješenje po kojem je određena komunlana naknada nosi oznaku
KLASA : UP/I 363-01-/17-01/0138
URBROJ : 2156/04-01-3-2-38-17-0003

S poštovanjem,

Đuro Radaković

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6418 email]

Je li [Općina Matulji e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Matulji? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Đuro Radaković

Za: Biserka Gadžo
Poštovani, po Zakonu, tijelo javne vlasti, u ovom slučaju Općina
Matulji, dužna mi je dati odgvor na zatraženu informacijui koju sam
uputio 05.03.2018. Molim da se očitujete
http://imamopravoznati.org/request/placa...

S poštovanjem,

Đuro Radaković

Spojite s ovim

Od: Biserka Gadžo
Općina Matulji

Poštovani g. Đuro Radakoviću vezano uz vaš upit glede plaćanja komunalne naknade izvješćujem vas o slijedećem:
Uvidom u poslovne knjige Općine Matulji, sa stanjem na dan 5.3.2018. godine utvrđeno je da u potpunosti podmirena obveza komunalne naknade za stambeni prostor na adresi Rukavac 115/G, Matulji i to za sva zaduženja do dana 5.3.2018. (lipanj do prosinac 2017. godine).

Srdačan pozdrav,

Službenik za informiranje
Biserka Gadžo, dipl.iur.

Spojite s ovim

Od: Đuro Radaković

Za: Biserka Gadžo
Poštovana, dostavili ste informaciju koja nije povezana sa mojim
upitom. Dakle, informacija kako je plaćena Komunalna naknada za
prostor na adesi Rukavac 115/G ništa mi ne predstavlja. Sa tom
adresom nemam ništa zajedničko. U mon Zahtjevu dostavio sam adresu
te broj katastarske čestice kao i broj Rješenje po kojemu je
Komunlana naknada razrezana na tri suvlasnika zajedničke stambene
zgrade na adresi stari grad 11, Matulji. Molim da nakon ponovnog
uvida u moj Zahtjev dostavite valjanu informaciju

S poštovanjem,

Đuro Radaković

Spojite s ovim

Od: Biserka Gadžo
Općina Matulji


Attachment MASLIC RADAKOVIC I DR PONISTENO RJESENJE.pdf
5.1M Download View as HTML


Poštovani g. Radaković,
isprike na greškom dostavljenu krivu informaciju. Zabunu je stvorio pojam "komunalne naknade". Radi se naime, o komunalnom doprinosu. Provjerom sa službenicom koja je zadužena za predmet utvrđeno je da su u predmetu poslovnog broja: Klasa: UP/I 363-01/17-01/0138 gđa. Jasna Maslić I g. Nikola Maslić izijavili žalbu. O žalbi je odlučivalo drugostupanjsko tijelo te su navodi žalbe ocijenjeni kao osnovan slijedom čaga je naše Rješenje o komunalnom doprinosu poništeno I predmet vraćen na ponovni postupak. Službenica će narednih dana a nakon što se ispitaju svi navodi I provedu dokazi naloženi od strane drugostupanjskog tijela donijeti novo Rješenje o komunalnom doprinosu. Budući da ste suvlasnik predmetne nekretnine u prilogu Vam dostavljamo predmetno Rješenje drugostupanjskog tijela. Rješenje Vam nije ranije dostvaljano iz razloga što niste uložili žalbu pa se prema drugostupanjskom tijelu ne smatrate strankom u postupku po žalbi. S obzirom na nespornu činjenicu da ste dio doprinosa za Vaš suvlasnički dio platili, molimo Vas da se očitujete želite li povrat istog do donošenja novog Rješenja o komunalnom doprinosu, ili ćete pričekati novo rješenje sukladno kojemu će vam biti vraćena razlika ukoliko ćete morati platiti manje, odnosno sukladno kojemu ćete biti dužan uplatiti razliku ako je bude bilo?
Molim vas da me obavijestite o Vama povoljnijem načinu.

Stojim I nadalje na raspolaganju.

S poštovanjem.

Biserka Gadžo, dipl.iur.
Službenik za informiranje Općine Matulji

-----Original Message-----
From: Đuro Radaković [mailto:[ZPPI #6418 email]]
Sent: Tuesday, April 03, 2018 6:01 PM
To: Biserka Gadžo
Subject: Re: FW: Plaćanje komunalne naknade

Za: Biserka Gadžo
Poštovana, dostavili ste informaciju koja nije povezana sa mojim
upitom. Dakle, informacija kako je plaćena Komunalna naknada za
prostor na adesi Rukavac 115/G ništa mi ne predstavlja. Sa tom
adresom nemam ništa zajedničko. U mon Zahtjevu dostavio sam adresu
te broj katastarske čestice kao i broj Rješenje po kojemu je
Komunlana naknada razrezana na tri suvlasnika zajedničke stambene
zgrade na adresi stari grad 11, Matulji. Molim da nakon ponovnog
uvida u moj Zahtjev dostavite valjanu informaciju

S poštovanjem,

Đuro Radaković

-----Original Message-----

Poštovani g. Đuro Radakoviću vezano uz vaš upit glede plaćanja
komunalne naknade izvješćujem vas o slijedećem:
Uvidom u poslovne knjige Općine Matulji, sa stanjem na dan
5.3.2018. godine utvrđeno je da u potpunosti podmirena obveza
komunalne naknade za stambeni prostor na adresi Rukavac 115/G,
Matulji i to za sva zaduženja do dana 5.3.2018. (lipanj do prosinac
2017. godine).

Srdačan pozdrav,

Službenik za informiranje
Biserka Gadžo, dipl.iur.

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6418 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Đuro Radaković

Za: Biserka Gadžo,
Veoma sam ugodno iznenađen Vašim opširnim te jasnim odgovorom.
Ispričavam se što sam doista unio pomutnju glede upita, te umjesto
" komunalni doprinis " napisah " komunalna naknada ". Uložili ste
puno truda i volje te sam dobio znatno više informacija nego li sam
očekivao. Hvala Vam od srca.
Moj uplaćeni iznos za Komunlani doprinos ne trebate mi vraćati.
Sačekt ću novo Rješenje -

S poštovanjem,

Đuro Radaković

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Matulji može: