Plaćanje studija u ratama

Pisani zahtjev podnositelja Nina Bobesić za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zahtjev je uspješan.

Od: Nina Bobesić

Za: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Poštovani,

Molila bih Vas za informaciju o trenutno mogućim načinima plaćanja
školarina na rate/s odgodom na fakultetima u sastavu Sveučilišta u
Puli.

Zanima me je li takva mogućnost na određenim fakultetima otvorena
samo za plaćanje kreditnim karticama ili postoje i drugi modeli za
studente koji nisu vlasnici kreditnih kartica?

S poštovanjem,

Nina Bobesić

Spojite s ovim

Od: Branka Juričić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poštovana,

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli je integrirano sveučilište (sastavnice
Sveučilišta nemaju pravnu osobnost već se radi o jednoj pravnoj osobi pa
na svim sastavnicama vrijede ista pravila) na kojem je obročna otplata
školarine regulirana Odlukom Senata Sveučilišta o obročnoj otplati
školarine od 01. travnja 2016., objavljenoj na mrežnim stranicama
Sveučilišta
http://www.unipu.hr/uploads/media/Odluka...
Obročna otplata školarine ni na koji način nije vezana uz kreditne
kartice, već se, uz pretpostavku predaje potpune i pravovremene
dokumentacije, obročna otplata školarine odobrava na zahtjev studenta po
isključivom kriteriju prosječnih mjesečnih prihoda članova zajedničkog
kućanstva.

U slučaju dodatnih pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem,

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Branka Juričić
Službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može: