Plaćanje studija u ratama

Pisani zahtjev podnositelja Nina Bobesić za Sveučilište u Rijeci

Zahtjev je uspješan.

Od: Nina Bobesić

Za: Sveučilište u Rijeci

Poštovani,

Molila bih Vas za informaciju o trenutno mogućim načinima plaćanja
školarina na rate/s odgodom na fakultetima u sastavu Sveučilišta u
Rijeci.

Zanima me je li takva mogućnost na određenim fakultetima otvorena
samo za plaćanje kreditnim karticama ili postoje i drugi modeli za
studente koji nisu vlasnici kreditnih kartica?

S poštovanjem,

Nina Bobesić

Spojite s ovim

Od: Daria Glavan
Sveučilište u Rijeci

Poštovani,
Sukladno članku 18. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavate se da se za tražene upute vezano uz mogućnosti plaćanja na pojedinim fakultetima Sveučilišta u Rijeci možete obratiti izravno studentskim referadama fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Popis fakulteta nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.uniri.hr/index.php?option=co....

S poštovanjem,
Sveučilište u Rijeci

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Želim vam uspješno rješavanje zahtjeva!

Link to this

Od: Nina Bobesić

Za: Daria Glavan
Poštovana gospođo Glavan,

Nakon što ste mi dostavili odgovor vezan uz obraćanje pojedinim
sastavnicama Sveučilišta, od administratora ove stranice
dostavljena mi je sljedeća poruka te prijedlog za daljnje
postupanje:

" Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.
Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod
na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN
85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne
posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje,
dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od
zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja. (20.04.2017) "

Stoga Vas, sukladno dobivenoj uputi te Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN25/13, NN 85/15), ljubazno molim za ustupanje
zahtjeva relevantnim tijelima.

S poštovanjem,
Nina Bobesić

Spojite s ovim

Od: Daria Glavan
Sveučilište u Rijeci

- fakultetima Sveučilišta u Rijeci, putem dekanata/ službenika za informiranje
Poštovani,
18. travnja 2017. obratia se Sveučilištu u Rijeci podnositeljica zahtjeva na pristup informacijama s upitom o trenutno mogućim načinima plaćanja školarina na rate/s odgodom na fakultetima u sastavu Sveučilišta u Rijeci. S obzirom da Sveučilište ne posjeduje traženu zbirnu informaciju, sukladno čl. 21. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, ustupa vam se predmetni zahtjev, o čemu se ovim putem obavještava i podnositelj.
S poštovanjem,
Sveučilište u Rijeci

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Boska Baric

Poštovani,
Informacija koju tražite vezano za način plaćanja školarine na Pravnom fakultetu u Rijeci nalazi se na ovoj adresi:
http://pravri.uniri.hr/files/studiji/Odl...
S poštovanjem

Boska Baric, dipl. iur.,
Glavna tajnica Pravnog fakulteta u Rijeci,
Tel: 051/359-505
GSM: 091/20-111-85

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Zoran Jezic

Poštovana,

Sukladno dopisu kojeg nam je uputilo Sveučilište u Rijeci, u nastavku Vam dostavljamo traženu informaciju:

Odlukom Dekana Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 22. travnja 2014. godine, studentima se na temelju pisane zamolbe može odobriti obročna otplata školarine. Cjelokupni iznos školarine studenti su dužni platiti do početka ljetnog semestra. Studenti koji zatraže obročno plaćanje upućeni su i na moguće druge oblike financiranja školarina, kao što su Stipendije Sveučilišta u Rijeci, Stipendije Fonda Aleksandar Abramov – program Solidarnost, Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci, te na Studentske kredite poslovnih banaka koje je ugovorilo Sveučilište u Rijeci.

Na obročne otplate školarina se ne naplaćuju zatezne kamate. Školarine nije moguće platiti kreditnim karticama.

S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Helga Pavlić Skender i doc. dr. sc. Zoran Ježić, prodekani za nastavu
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Anđela Horvat

Poštovani,

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci se školarina može platiti u dvije rate. Prva rata se plaća prilikom upisa u rujnu, a druga rata do kraja siječnja, odnosno najkasnije do kraja veljače. Ne postoji mogućnost plaćanja karticama, ali postoji mogućnost plaćanja putem kredita banaka.

S poštovanjem,

Anđela Horvat
Voditeljica Službe za Studentske poslove,
znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci
Radmile Matejčić 3
HR-51000 RIJEKA
Tel. 051-265-910
Fax. 051-265-998

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Zvjezdana Nikolić

Poštovani,
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci moguće je plaćanje školarina na rate i to bez kreditne kartice.
S poštovanjem
Zvjezdana Nikolić, dipl.iur.
tajnica Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Tel: 051/228 881

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Daniela Uzelac

Poštovani,

Na Učiteljskom fakultetu u Rijeci nije moguće kartično poslovanje niti je predviđeno plaćanje školarine u obrocima.
Školarina se plaća prilikom upisa u svaki semestar studija prema broju upisanih ECTS bodova u tom semestru.
Dokaz o uplati dostavlja se ili šalje elektroničkom poštom Studentskom uredu.
Iznimno, dekan ima pravo, u socijalno teškim slučajevima, odobriti plaćanje školarine u više obroka.
Ali i tada uplatom svakog obroka na žiro račun Fakulteta, a ne kartično u više rata.

Srdačno!
Daniela Uzelac , službenica za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Valentina Beljan

Poštovana gđa. Bobesić,
vezano na Vaš zahtjev za pristup informacijama o mogućim načinima plaćanja školarina na rate u nastavku slijedi odgovor Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Na Medicinskom fakultet u Rijeci nije moguće kartično plaćanje već se plaćanje vrši putem opće uplatnice.
Obročno plaćanje moguće je za preddiplomske i diplomske studije studentima koji upisuju više godine sveučilišnih studija i sami plaćaju svoj studij na temelju Odluke Dekana koja se donosi svake godine u rujnu za sljedeću akademsku godinu (za 2017/2018, ukoliko Odluka bude donesena, biti će donesena u rujnu 2017.).
Obročno plaćanje za poslijediplomske studije također je definirano Odlukom Dekana u kojoj, između ostaloga stoji, da je obročno plaćanje moguće podnošenjem pisanog zahtjeva za obročno plaćanje, nakon čega se omogućuje obročno plaćanje školarine u tri jednaka obroka:
1. obrok prilikom upisa akademske godine;
2. obrok najkasnije 30 dana od dana uplate prvog obroka;
3. obrok najkasnije 60 dana od dana uplate prvog obroka.

S poštovanjem,
Valentina Beljan

Valentina Beljan, mag. oec.
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Služba za međunarodnu suradnju i kvalitetu
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
Tel: 051 651 228
e-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Maja Juracic


Attachment attachment.jpg
1K Download


Poštovani,

 

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu studentima koji
plaćaju participaciju u troškovima studija, može se odobriti plaćanje u
najviše tri rate. Prvu ratu uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu do 31.
prosinca tekuće godine a treću (posljednju) ratu do 31. siječnja naredne
godine.

Školarine nije moguće platiti kreditnim karticama.

 

S poštovanjem,

 

Maja Juračić

 

[1]cid:[email protected] _____________________________________________________

Maja Juračić, dipl.iur.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Naselje Ika, Primorska 42, p.p. 97
51410 Opatija
Hrvatska

Tel. 385 51 689 310
Fax. 385 51 291 965
E-mail: [2][e-mail adresa]

[3]www.fthm.uniri.hr

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.fthm.uniri.hr/

Spojite s ovim

Sveučilište u Rijeci

Poštovana gđo. Bobesić,

od strane Rektorata Sveučilišta u Rijeci nam je ustupljen Vaš zahtjev za
pristup informacijama dana 26. travnja 2017. godine.

Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci se participacija školarine
plaća u punom iznosu prilikom upisa u akademsku godinu, te nema
mogućnosti plaćanja školarine na rate/s odgodom.

S poštovanjem,

Marijana Burić Redžović, dipl. iur.

Službenica za informiranje
Tehnički fakultet
Sveučilište u Rijeci
Vukovarska 58
51000 Rijeka

E-mail: [e-mail adresa]

Tel.: 051/651-470
Mob: + 385 (0)91 56 89 407

Spojite s ovim

Od: Danko Kirinčić

Poštovani,

Na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci školarina se može platiti na
rate. Prva rata se plaća prilikom upisa, a  ostatak se mora podmirit
najkasnije do 31. prosinca. Ne postoji mogućnost plaćanja karticama, ali
postoji mogućnost plaćanja putem kredita banaka.

S poštovanjem,

 

dipl.ing. Danko Kirinčić

Voditelj službe za kadrovske i opće poslove

Fakultet zdravstvenih studija

V. Cara Emina 5

51000 Rijeka

Tel: 051/554 925

 

Spojite s ovim

Od: Violeta Čaval

Poštovana,

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci ne postoji mogućnost plaćanja kreditnim
karticama, a školarina se može iznimno platiti u dvije rate na temelju
pisane zamolbe.

 

S poštovanjem,

Violeta Čaval, mag. iur.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište u Rijeci može: