Plaćanje studija u ratama

Pisani zahtjev podnositelja Nina Bobesić za Sveučilište u Zadru

Zahtjev je uspješan.

Od: Nina Bobesić

Za: Sveučilište u Zadru

Poštovani,

Molila bih Vas za informaciju o trenutno mogućim načinima plaćanja
školarina na rate/s odgodom na fakultetima u sastavu Sveučilišta u
Zadru.

Zanima me je li takva mogućnost na određenim fakultetima otvorena
samo za plaćanje kreditnim karticama ili postoje i drugi modeli za
studente koji nisu vlasnici kreditnih kartica?

S poštovanjem,

Nina Bobesić

Spojite s ovim

Od: Ana Kusik
Sveučilište u Zadru

Poštovana,
odlukama Senata Sveučilišta u Zadru godišnje školarine plaćaju se u dvije jednake rate (za zimski i ljetni semestar) i to u gotovini.
Školarine nije moguće platiti kreditnim karticama.

Lijep pozdrav,
Ana Kusik
Kabinet rektorice
SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR

Mihovila Pavlinovića 1
HR-23000 ZADAR
Hrvatska / Croatia
Tel: +385/(0)23/200 619
Fax: +385/(0)23/316-882
E mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište u Zadru može: