Plan gospodarenja otpadom

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Vukovar trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Grad Vukovar
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Odnosi s javnošću, Grad Vukovar

1 privitaka

Poštovani gospodine Tikvić,

 

Dostavljam odgovor na Zahtjev za informiranjem.

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [1][e-mail adresa]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Odnosi s javnošću
Poštovana gospođo Lidija tražio sam Vas važeći Plan gospodarenja otpadom ne onaj koji radite i tražio sam zadnje izvješće koje je prihvatilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org