Popis istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina RH, Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina RH, Popis rudarskih gospodarskih subjekata u RH

Pisani zahtjev podnositelja Boris Kruk za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Od: Boris Kruk

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se u
elektronskom obliku (format xls i pdf), a prema Pravilniku o
jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i
registrima (NN br. 142/13) dostave slijedeće informacije:
1. Popis istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina RH po županijama,
2. Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina RH po
županijama i
3. Popis rudarskih gospodarskih subjekata u RH po županijama.

S poštovanjem,

Boris Kruk

Spojite s ovim

Od: Boris Kruk

Poštovani Ministarstvo gospodarstva,

Povlačim predmetni Zahtjev od 15. listopada 2015.

S poštovanjem,

Boris Kruk

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: