Popis klaonica u Hrvatskoj

Pisani zahtjev podnositelja Jelena Prtorić za Hrvatska agencija za hranu, Osijek

Hrvatska agencija za hranu, Osijek ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Jelena Prtorić

Poštovani Hrvatska agencija za hranu,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Broj klaonica u Republici Hrvatskoj aktivnih u 2015. godini, s
pripadajućim informacijama o vlasničkoj strukturi, kapacitetu,
količini zaklanih životinja dosada, te, ukoliko takve informacije
posjedujetem o ostvarenom prihodu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Spojite s ovim

Od: Višnja Bobek
Hrvatska agencija za hranu, Osijek

Poštovana,

obzirom da se Hrvatska agencija za hranu bavi znanstvenom procjenom rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, izradom znanstvenih studija, davanjem znanstvenih mišljenja itd.,
ne raspolaže informacijama koje Vi u svome zahtjevu tražite.
Iz navedenog razloga, a sukladno čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13,85/15), Vaš zahtjev ustupamo Ministarstvu poljoprivrede kao tijelu koje posjeduje tražene informacije,
točnije, službenici za informiranje u Ministarstvu poljoprivrede:

Službenica za informiranje: Saša Guttman

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Ministarstva poljoprivrede:

• pisanim putem na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

• putem elektroničke pošte:

[email address]

• telefaksom na broj:

01/6109-200

• telefonom na broj:

01/6106-913

S poštovanjem,

Višnja Bobek, dipl. iur.
Načelnica Odjela za pravne, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove
Hrvatska agencija za hranu
I. Gundulića 36 b
31000 Osijek
tel: +385 31 227 640
mail: [Hrvatska agencija za hranu e-mail za zahtjeve]

Višnja Bobek B. S. L.
Head of Law and Financing
Croatian Food Agency
I. Gundulića 36 b
31000 Osijek

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Link to this

Jelena Prtorić - komentar ()

Hvala Vam na sugestiji, postupila sam prema Vašim uputama, iako sam se u međuvremenu i sama obratila Ministarstvu poljoprivrede.

Lijep pozdrav!

Link to this

Od: Jelena Prtorić

Poštovani Višnja Bobek,

Ukazano mi je kako svojim odgovorom niste postupili sukladno
Zakonu. Naime, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN
25/2013, čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne
posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje,
dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od
zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja.

Ja sam i sama u međuvremenu kontaktirala s Ministarstvom
poljoprivrede kako bih došla do željene informacije, no željela sam
se pozvati na pravilnu proceduru za buduže slučajeve.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Spojite s ovim

Od: Višnja Bobek
Hrvatska agencija za hranu, Osijek

Poštovana gospođo Protrić,

kako je radno vrijeme u državnim i javnim ustanovama raspoređeno u pet radnih dana
od ponedjeljka do petka.
Ja sam zahtjev mogla pročitati i službeno zaprimiti u ponedjeljak 19.listopada .
U roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva ja sam Vas preusmjerila na tijelo koje traženu informaciju posjeduje.

S poštovanjem,

Višnja Bobek, dipl. iur.
Načelnica Odjela za pravne, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove
Hrvatska agencija za hranu
I. Gundulića 36 b
31000 Osijek
tel: +385 31 227 640
mail: [Hrvatska agencija za hranu e-mail za zahtjeve]

Višnja Bobek B. S. L.
Head of Law and Financing
Croatian Food Agency
I. Gundulića 36 b
31000 Osijek

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti treba obavijestiti podnositelja o ustupanju zahtjeva sto nisu ucinili.

Tijelo koje je zaprimilo ustupljen zahtjev treba odgovoriti na isti nacin na koji je korisnik podnio zahtjev - u ovom slucaju to je elektronskim putem (e-posta).

Podnositelju zahtjeva:
Molimo vas da zamolite tijelo kojemu je ustupljen zahtjev da odgovore na istu adresu s koje je poslan zahtjev kako bi njihov odgovor bio prikazan ovdje i dostupan drugim ljudima koje zanima ovaj odgovor. Tijelo mora postivati vasu molbu za odgovor istim putem (a ne drugim, poput postanskim, telefonskim, telefaks, osim ako vi to niste izricito trazili).

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za hranu, Osijek može: