Popis poslovnih prostora u zakupu

Pisani zahtjev podnositelja Stjepan Zlodi za Grad Velika Gorica

Zahtjev je uspješan.

Od: Stjepan Zlodi

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih popis
zakupljenih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Velike Gorice s
informacijama o adresi poslovnog prostora, namjeni, površini te
iznosu mjesečne najamnine te podaci o trajanju zakupa i zakupniku.

Da li postoji plan da se spomenuti popis objavi (ili je već
objavljen) negdje na webu u sklopu strategije otvorenih podataka?

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

Spojite s ovim

Od: GVG Službenik za informiranje
Grad Velika Gorica

Poštovani,
Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke podnositelja zahtjeva.

Molim potvrdu primitka e-maila.

S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

-----Original Message-----
From: Stjepan Zlodi [mailto:[ZPPI #6980 email]]
Sent: Wednesday, April 24, 2019 9:21 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Velika Gorica <[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]>
Subject: Popis poslovnih prostora u zakupu

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih popis
zakupljenih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Velike Gorice s
informacijama o adresi poslovnog prostora, namjeni, površini te
iznosu mjesečne najamnine te podaci o trajanju zakupa i zakupniku.

Da li postoji plan da se spomenuti popis objavi (ili je već
objavljen) negdje na webu u sklopu strategije otvorenih podataka?

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6980 email]

Je li [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Velika Gorica? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Stjepan Zlodi

Za: GVG Službenik za informiranje

Napisali ste:

"Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom
adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke
podnositelja zahtjeva."

Mislim da niste u pravu, e-mail adresa je moja adresa i kao takav
zahtjev je potpun.

https://imamopravoznati.org/help/officer...

"E-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor. Sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, zahtjev predan
elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.
Poštujte želje podnositelja te im odgovorite na jednak način na
koji ste zaprimili zahtjev, jer ipak to je najpravednije.
"

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

Spojite s ovim

Od: GVG Službenik za informiranje
Grad Velika Gorica


Attachment Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora i Zaklju ak o krite.pdf
3.4M Download View as HTML

Attachment Tablica.docx
15K Download View as HTML


Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku Vam dostavljamo odgovor na postavljeni zahtjev vezano za popis zakupljenih poslovnih prostora na u vlasništvu Grada Velike Gorice:
Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 02/13.) uređeno je zasnivanje, prestanak zakupa poslovnog prostora, uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Velike Gorice.
Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Služeni glasnik Grada Velike gorice 03/14.) regulirani su kriteriji za određivanje zakupnine za poslovne prostore. Člankom IV. Zaključka propisano je da zakupnina za atelijere, političke stranke, amaterska, kulturna i sportska društva i organizacije, vjerske, humanitarne i znanstvene ustanove, knjižnice, čitaonice i slično, određuje se u iznosu od 2,00 kn po jednom metru kvadratnom. Prema članku VI. Zaključka za djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem prema Tablici bodova za utvrđivanje zakupnine.
U privitku Vam dostavljam gore navedenu Odluku i Zaključak te Popis poslovnih prostora.
Zbog Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) izostavljani su podaci o punim nazivima zakupnika.

S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

-----Original Message-----
From: Stjepan Zlodi [mailto:[ZPPI #6980 email]]
Sent: Monday, April 29, 2019 5:11 PM
To: GVG Službenik za informiranje <[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]>
Subject: RE: Popis poslovnih prostora u zakupu

Za: GVG Službenik za informiranje

Napisali ste:

"Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom
adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke
podnositelja zahtjeva."

Mislim da niste u pravu, e-mail adresa je moja adresa i kao takav
zahtjev je potpun.

https://imamopravoznati.org/help/officer...

"E-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor. Sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, zahtjev predan
elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.
Poštujte želje podnositelja te im odgovorite na jednak način na
koji ste zaprimili zahtjev, jer ipak to je najpravednije.
"

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

-----Original Message-----

Poštovani,
Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom
adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke
podnositelja zahtjeva.

Molim potvrdu primitka e-maila.

S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6980 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Stjepan Zlodi

Za: GVG Službenik za informiranje

Zahvaljujem na odgovoru i podacima koje ste poslali.

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Velika Gorica može: