Popis zakupnika za ribnjake u vlasništvu RH

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13, 85/15)
molimo da nam se dostavi popis zakupnika, s datumima isteka
koncesije, za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Ukoliko ne
posjedujete traženu informaciju, molimo da nas uputite na nadležnu
instituciju koja će nam moći odgovoriti na upit.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb


Attachment Udruga BIOM Tablica 1 Popis zakupnika ribnjaka.docx
18K Download View as HTML


KLASA: 008-02/15-03/33
URBROJ:15-02-15-2

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama – UDRUGA BIOM

      - odgovor, daje se

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama očitujemo se kako
slijedi:

 

Prema podacima s kojima raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
dostavljamo Vam u privitku tablicu s popisom zakupnika i rokovima do kojih
vrijede ugovori o zakupu za ribnjake.

S poštovanjem, 

Željana Ivanuš

Službenica za informiranje

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Poštovana Željana Ivanuš,

Zahvaljujemo na vašem odgovoru.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb može: