Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Slavenski za HEP Plin

Trenutno čeka odgovor, HEP Plin mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Ivana Slavenski

Za: HEP Plin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem trgovačkom
društvu.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
HEP Plin može: