Prijavni listovi za otpad Zagrebačkog holdinga - Podružnice Čistoća

Pisani zahtjev podnositelja Jurica Mikulić za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Jurica Mikulić

Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Poštovani,

Ispred zagrebačke organizacije stranke Pametno molio bih Vas da mi
dostavite na uvid Prijavne listove za otpad Zagrebačkog holdinga -
Podružnice Čistoća za 2016. godinu i 2015. godinu iz kojih se vidi
kolika je količina skupljenog plastičnog komunalnog otpada na
godišnjem nivou te kojim tvrtkama se prikupljeni plastični otpad
predao na oporabu.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Poštovani,

izvan ureda sam do 27. veljače te neću biti u mogućnosti redovito
provjeravati svoju elektroničku poštu.

Zahvaljujem se na razumijevanju.

Branka Ilakovac

 

 

Dear sender,

I will be out of the office until February 27 and not be able to check my
e-mail regulary.

Thank you for your understanding.

Branka Ilakovac

 

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac


Attachment image003.jpg
21K Download

Attachment image004.jpg
49K Download

Attachment PL SKO Zagreba ki holding plastika 2015.xls
9K Download View as HTML

Attachment PL SPO Zagreba ki holding plastika 2015.xls
53K Download View as HTML


Ur. broj: 427-30-10-17-261/20

Datum: 27. veljače 2017.

 

Poštovani gospodine Mikulić,

 

slijedom Vašeg zahtjeva za informacijama putem platforme Imamo pravo znati
u nastavku Vam dostavljam informacije kojima raspolaže Hrvatska agencija
za okoliš i prirodu.

 

Sukladno Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) čl. 21.
ispunjeni obrasci dostavljaju se nadležnom tijelu do 31. ožujka, a
nadležno tijelo Agenciji verifikacijom potvrđuje provedenu kontrolu
kvalitete podataka do 15. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu. Slijedom navedenog Agencija ne raspolaže podacima za 2016. godinu
te je preporuka za navedenu godinu obratiti se izravno Zagrebačkom
holdingu.

U privitku Vam dostavljamo tražene podatke iz obrazaca PL-SPO i PL-SKO
temeljem verificiranih prijava u bazu Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
za 2015. izvještajnu godinu.

Vezano za dodatna pojašnjenja molimo obratite se [1]nadležnom županijskom
odjelu koje raspolaže sa svim podacima ROO za područje svoje županije.

Kontakt podaci:

[2]cid:[email protected]

[3]cid:[email protected]

 

 

 

Za Vašu dodatnu informaciju podaci o prijavljenim količinama otpada u
[4]Registar onečišćavanja okoliša (ROO) nalaze se u Izvješćima o podacima
iz Registra onečišćavanja okoliša (link:
[5]http://www.azo.hr/IzvjescaROO01) te Izvješćima o komunalnom otpadu
(link: [6]http://www.azo.hr/Izvjesca14).

Ostale javno dostupne podatke prijavljene u ROO moguće je pretražiti putem
Preglednika ROO (link:
[7]http://www.azo.hr/PreglednikRegistraOnec...). Isti sadrži podatke
ROO svih obveznika, od  2008. izvještajne godine nadalje.

Unutar samog preglednika nalaze se i [8]Upute za korištenje preglednika
registra onečišćavanja okoliša s opisanim primjerima pretraživanja.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenica za informiranje

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

telefon + 385 1 4886 857

telefax + 385 1 4826 173

e-mail: [9][e-mail adresa]  

url: [10]www.azo.hr

P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

 

 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti:

 

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

 

 

Pošiljatelj: [11]Jurica Mikulić
Poslano:20. veljače 2017. 13:08
Primatelj: [12]Branka Ilakovac
Predmet: Prijavni listovi za otpad Zagrebačkog holdinga - Podružnice
Čistoća

 

     Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb
    
     Poštovani,
    
     Ispred zagrebačke organizacije stranke Pametno molio bih Vas da mi
     dostavite na uvid Prijavne listove za otpad Zagrebačkog holdinga -
     Podružnice Čistoća za 2016. godinu i 2015. godinu iz kojih se vidi
     kolika je količina skupljenog plastičnog komunalnog otpada na
     godišnjem nivou te kojim tvrtkama se prikupljeni plastični otpad
     predao na oporabu.
    
     S poštovanjem,
    
     Jurica Mikulić
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [13][ZPPI #3150 email]
    
     Je li [14][HAOP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu,
     Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [15]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [16]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     For more detailed guidance on safely disclosing information, read
     the latest advice from the Information Commissioner:
     [17]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.azo.hr/fgs.axd?id=6991
4. http://www.azo.hr/RegistarOneciscavanjaO...
5. http://www.azo.hr/IzvjescaROO01
6. http://www.azo.hr/Izvjesca14
7. http://www.azo.hr/PreglednikRegistraOnec...
8. http://roo-preglednik.azo.hr/ROO_Upute_j...
9. mailto:[e-mail adresa]
10. http://www.azo.hr/
11. mailto:[ZPPI #3150 email]
12. mailto:[HAOP e-mail za zahtjeve]
13. mailto:[ZPPI #3150 email]
14. mailto:[HAOP e-mail za zahtjeve]
15. http://imamopravoznati.org/change_reques...
16. http://imamopravoznati.org/help/officers
17. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb može: