Projekt Jadran...podprojekti Krk..Malinska /Njivice ...Omisalj

Pisani zahtjev podnositelja Barth Igor za Ponikve voda, Krk

Trenutno čeka odgovor, Ponikve voda, Krk mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Barth Igor

Za: Ponikve voda, Krk
Postovani... upitujem slijedece informacije
Uporabna dozvola UPOV Malinska/ Njivice (predtretman)
Troskovi gradnje dozaznog bazena i ugradena oprema u isti
Za uredaj za prociscavanje otpadnih voda naselja Malinska/ Njivice
:Studiju o utjecaju na okolis izradenu od tvrtke
Hidroinzinjering.d.o.o Zagreb 2003 god
Vodopravna dozvola novi ispust otpadnih voda naCufu (u duzini od
725m)
Uporabna dozvola UPOV Omisalj(predtretman)
Uporabana dozvola UPOV Krk (predtretman)

Sa poštovanjem
Barth Igor

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ponikve voda, Krk može: