Projekt Slavonija

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Vukovar

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Vukovar
Molim Vas popis projekata koje ste predložili Vladi RH za
financiranje kroz Projekt Slavonija.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Odnosi s javnošću
Grad Vukovar


Attachment Ilija Tikvi Projekt Slavonija.pdf
290K Download View as HTML


Poštovani,

 

U privitku je odgovor na Zahtjev za informiranjem.

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [1][e-mail adresa]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Vukovar može: