Projekt uređenja parka na Trnjanskoj Savici - obavijesti Mup-u, Inspekciji i dr.

Pisani zahtjev podnositelja Suzana Dobrić Žaja za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Poštovani, molim Vas da mi vezano uz prijavu početka građenja klasa
361-03/17-007/359 od dana 20.04.2017.godine za uređenje parka na
Trnjanskoj Savici dokaz da je tijelo graditeljstva o tome
obavijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku
inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne
samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo
nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju
i o tome je li prijava potpuna.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna
adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem
sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Suzana Dobrić Žaja - komentar ()

Osobni podaci poslani direktno s privatne e-mail adrese.

Link to this

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment prijava po etka gra enja.PDF.pdf
679K Download View as HTML


Poštovana gospođo Dobrić Žaja,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) u privitku Vam dostavljam traženu informaciju.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: