Projekti financirani iz natječaja i fondova

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Horvat za Općina Vrhovine

Čeka se odgovor na predstavku Općina Vrhovine za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Ivan Horvat

Za: Općina Vrhovine

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zahtjevam
sljedeće informacije:

- je li i za koje projekte Općina dobila novac iz EU fondova u
razdoblju od 2010. do danas i u kojem iznosu?

- je li i za koje projekte Općina dobila novac od
Ministarstva turizma u razdoblju od 2010. do danas i u kojem
iznosu?

- je li Općina u razdoblju od 2010. do danas dobila novac iz nekih
drugih izvora (natječaja, fondova i sl.), koji projekti, u kojem
iznosu i iz kojih izvora?

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imam pravo znati s koje vam je poslan zahtjev.

Molim da mi javite ukoliko bi vam za dostavu informacija trebalo
višebod 15 dana.

U dobroj volji, bez zle namjere i s ljubavlju.

Ivan Horvat

Spojite s ovim

Od: Ivan Horvat

Za: Općina Vrhovine

Prema zakonu bili ste dužni odgovoriti u roku od 15 dana.

S poštovanjem,

Ivan Horvat

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Vrhovine može: