Registar fondova - Registar otvorenih investicijskih fondova (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar fondova - Registar otvorenih
investicijskih fondova - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja
registra fondova (NN 029/2006). Također želio bih vas podsjetiti da
ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku
koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za
otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova
podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link
na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ksenija Veseli
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno dostavom podataka iz Registra otvorenih investicijskih fondova, odgovarajući preliminarno valja naglasiti da Hanfa vodi popis društva za upravljanje UCITS fondovima i popis UAIF-ova s djelatnostima za koje im je Hanfa izdala odobrenje za rad i svih ostalih društava za upravljanje koja pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis UCITS fondova i popis AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje te ostalih UCITS fondova i AIF-ova koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj, temeljem aktualnih propisa koji uređuju područje investicijskih fondova. Zatraženi podaci bili su uređivani propisima koji trenutno više nisu na snazi, pa se stoga više ni ne vodi evidencija.

Za svaku dodatnu informaciju, stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Ksenija Veseli,

Hvala vam na pojasnjenju.

Zahtjev se odnosi kako ste naveli na podatke koji su bili
"uređivani propisima koji trenutno više nisu na snazi", ali kako su
isti podaci od 2006. pa do promjena pravnim aktima bili cuvani od
strane Hanfe, molim vas dostavu (u bilo kojem obliku imate)
Registar fondova - Registar otvorenih
investicijskih fondova - koji je Hanfa vodila sukladno Pravilniku o
sadržaju i načinu vođenja
registra fondova (NN 029/2006).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ksenija Veseli
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb


Attachment OIF 30.06.2013.xlsx
31K Download View as HTML


Poštovani g. Schlossberg,

Nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo podatke koje je Hanfa vodila za otvorene investicijske fondove, odnosno podatke iz mjesečnog izvješća za lipanj 2013. izdvojeno za investicijske fondove, sa stanjem na dan 30. lipanj 2013. neposredno prije stupanja na snagu novih zakona.
Napominjemo da se podaci za ostala razdoblja, kao i za isto u privitku mogu pronaći na poveznici http://www.hanfa.hr/HR/nav/110/mjesecno-....
Ističemo da je Odluku o upisu u registar fondova Hanfa objavljivala u Narodnim novinama prema odredbama članka 8. tadašnjeg zakona o investicijskim fondovima.

Za dodatno pojašnjenje/informaciju stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb može: