Registar notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz država članica EU (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Sonja Radočaj

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl. 3, st. 6 i st. 11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)
registar notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz
država članica EU koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Također bih
Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih Vas zamolila da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Ksenija Veseli
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb


Attachment Notifikacije dru tava za osiguranje i ili reosiguranje iz dr ava lanica EU.csv.txt
293K Download View as HTML

Attachment Notifikacije dru tava za osiguranje i ili reosiguranje iz dr ava lanica EU.xlsx
38K Download View as HTML


Poštovana gđa. Radočaj,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku se nalaze datoteke u csv i xlsx formatu registra notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz država članica na dan 15.10.2015.
Navedeni registar dostupan je i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznici:
http://www.hanfa.hr/registar/36/notifika...

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA request email]
www.hanfa.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb može: