Registar obrta za zastupanje u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Sonja Radočaj

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) registar obrta
za zastupanje u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila
koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Također bih Vas željela
podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih Vas zamolila da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Ksenija Veseli
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb


Attachment Dru tva za zastupanje u osiguranju na STP.xlsx
12K Download View as HTML

Attachment Dru tva za zastupanje u osiguranju na STP.csv.txt
5K Download View as HTML


Poštovana gđo. Radočaj,

Nastavno na Vaš zahtjev, u prilogu se nalaze datoteke u csv i xlsx formatu registra društava za zastupanje u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila na dan 24.09.2015.
Navedeni registar dostupan je i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznici
http://www.hanfa.hr/registar/6/drustva-z...

Za svaku dodatnu informaciju stojim na raspolaganju.
Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

Ova poruka elektroničke pošte, kao i svi privici, može sadržavati povjerljive i/ili zakonski povlaštene informacije koje su namijenjene isključivo naznačenom(im) primatelju(ima). Ako ste ovu poruku primili greškom, odmah obavijestite pošiljatelja, a poruku kao i sve njezine kopije i privitke odmah i bez tiskanja, čitanja ili kopiranja trajno obrišite s računalnog sustava.

Svako prenošenje, snimanje, kopiranje, distribucija ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove elektroničke pošte podliježe kaznenoj i prekršajnoj odgovornosti kao i građansko pravnoj zaštiti. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne prihvaća odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija. Primatelj treba provjeriti ovu poruku e-pošte i sve privitke. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne prihvaća odgovornost za štetu uzrokovanu zlonamjernim programom koji se može poslati putem e-pošte.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb može: