Registar posrednika u osiguranju (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Sonja Radočaj

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) registar
posrednika u osiguranju vozila koji se vodi u Republici Hrvatskoj.
Također bih vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Traženo je produljenje roka za odgovor za 15 dana. Link: http://imamopravoznati.org/request/regis...

Link to this

Od: Ksenija Veseli
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb


Attachment Ovla teni posrednici u osiguranju.xlsx
31K Download View as HTML

Attachment Ovla teni posrednic u osiguranju.csv
21K Download View as HTML


Poštovana gđo. Radočaj,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od dana 24. kolovoza 2015. kojim tražite dostavu registra posrednika vozila koji vodi Hanfa, u elektronskom obliku (csv i xls), u prilogu se nalaze datoteke registra ovlaštenih posrednika u osiguranju u csv i xls formatu sa stanjem na dan 25.08.2015.
Navedeni registar dostupan je i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznici
http://www.hanfa.hr/registar/10/posredni...

Za dodatnu informaciju stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.
Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Sektor za investicijska društva
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku
Viša savjetnica/Službenica za informiranje
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb može: