Registar predstavništava stranih osoba u RH (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo gospodarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar predstavništava stranih osoba u
RH. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015)
dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo gospodarstva,

Podsjecam na skori istek roka za odgovor. Molim vas odgovor na moj
zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: info
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

Na linku http://www.mingo.hr/page/kategorija/trgo... nalazi se naslov Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj pod kojim možete pronaći traženi Registar.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva
Samostalni odjel za odnose s javnošću

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani info,

Hvala vam na dostavljenoj obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ministarstvo gospodarstva

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar predstavništava stranih osoba u
RH. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015)
dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 9, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste link na web
stranicu gdje je moguce downlodati XLS trazenog registra
http://www.mingo.hr/public/trgovina/REGI...

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dataset u xls obliku se nalazi na linku:
http://www.mingo.hr/public/trgovina/REGI...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: