Rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u školama

Zahtjev je uspješan.

Igor Borić

Za: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) pozivam Vas da mi dostavite sljedeće informacije o rješavanja viškova i manjkova zaposlenika u školama:

• Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru prijava viškova i manjkova zaposlenika u školama? Ukoliko da, molim Vas navedite kako.

• Je li nadležno tijelo nadziralo rad Vašeg ureda ili Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim da mi se dostavi dokaz o nadzoru.

• Je li Vaš ured zaprimio primjedbe na rad Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim navedite na što su se odnosile?

Molimo Vas da tražene informacije dostavite u što kraćem roku, a najkasnije u roku propisanom čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) na e-mail: [email address]

S poštovanjem,

Igor Borić

Informiranje, Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Osijek

Poštovani,

Temeljem Vašeg upita, odgovaramo kako slijedi:

1. Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru prijava viškova i manjkova zaposlenika u školama? Ukoliko da, molim Vas navedite kako.

- Podaci o zaposlenicima za kojima je prestala potreba za radom u punom radnom vremenu ili dijelu radnog vremena, dostavljaju se na propisanim obrascima i sa zadanim privicima (odlukom o iskazivanju zaposlenika organizacijskim viškom, tablicom zaduženja zaposlenika škole na istom radnome mjestu, podacima o osobama zaposlenim na istome radnom mjestu iz Registra, tablicom s podacima za izradu Liste), a iste potpisuje ravnatelj/ica škole i sindikalni povjerenik/ica te odgovaraju za valjanost dostavljenih podataka.

2. Je li nadležno tijelo nadziralo rad Vašeg ureda ili Vaš predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim da mi se dostavi dokaz o nadzoru.

- Sukladno članku 2. stavku 2. Poslovnika o radu Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika te racionalno i učinkovito rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama i Komisija na razini županija i Grada Zagreba, analizu rada Županijskih komisija, kriterija temeljem kojih su donesene odluke o prednosti pri zapošljavanju, učinaka rada Županijskih komisija, vrši Državna komisija.
Sukladno članku 2. stavku 2. Poslovnik o radu Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove u osnovnoškolskim ustanovama, analizu predmeta koje je uputilo na rješavanje Povjerenstvo na razini županije, analizu pritužbi po predmetima ili primjedbama na rad Povjerenstva na razini županije, obavlja Povjerenstvo na razini države. Nadležna tijela nisu nadzirala rad ovog Ureda, predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove niti Povjerenstva za viškove i manjkove.

3. Je li Vaš ured zaprimio primjedbe na rad Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim navedite na što su se odnosile?

- Ovaj Ured je zaprimio jednu primjedba na rad Povjerenstva za zbrinjavanje viškova i manjkova u osnovnoškolskim ustanovama na razini Osječko-baranjske županije i jednu primjedbu na rad Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova u srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije, a odnosile su se na primjenu odredbi čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Kolektivnih ugovora.

Lijep pozdrav

Bruno Vučemilović Šimunović
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Službenik za informiranje
31000 Osijek, Županijska 4
Telefon: +385 31 221 352
Telefax: +385 31 200 686
[Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji e-mail za zahtjeve]
www.udu-obz.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org