Rješenja MZOE o odstrjelu velikog vranca

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike povodom
zahtjeva za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog vranca
(Phalacrocorax carbo) za sljedeće ribnjake (15):

1. Kaniška Iva Hrastinac 155 ha Garešnica 467 ha
2. Kupa (Draganići)
3. Ribnjak Poljana
4. Ribnjaci Crna Mlaka
5. Končanica
6. Kostanj – Dubrava (Vukušinac)
7. Donji Miholjac
8. Sisčani
9. Ribnjak Blagorodovac
10. Ribnjak Štefanje
11. Vrbovljani
12. Grudnjak
13. Pisarovina
14. Lipovljani
15. Baranjski ribnjak (poznat kao i Podunavlje/PP Kopački rit)

te

II.) Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrel
velikog vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na
slatkovodnim ribnjacima u Republici Hrvatskoj

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga Biom

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment biom dopis.pdf
236K Download View as HTML


Poštovani,

 

U prilog dostavljamo dopis te putem Jumbo maila zatraženo:
[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

 

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gospođo Ljubos,

sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo
vas dopunu pružene informacije budući da na drugi dio postavljenog
zahtjeva niste odgovorili. Tražili smo:

Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog
vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na slatkovodnim
ribnjacima u RH).

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment HRVATSKA GODPODARSKA KOMORA Elaborat za vrance na ribnjacima.pdf
5.3M Download View as HTML


Poštovani,

Isprike omaškom elaborat nije poslan te ga dostavljamo u privitku ovoga maila.

Lijep pozdrav,

Katarina Ljubos
Pristup informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM [mailto:[ZPPI #6237 email]]
Sent: Tuesday, February 6, 2018 8:23 AM
To: Pristup Informacijama <[e-mail adresa]>
Subject: Predstavka za Rješenja MZOE o odstrjelu velikog vranca

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gospođo Ljubos,

sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo
vas dopunu pružene informacije budući da na drugi dio postavljenog
zahtjeva niste odgovorili. Tražili smo:

Elaborat uz zahtjeve za izdavanje dopuštenja za odstrjel velikog
vranca (Phalacrocorax carbo) radi smanjenja štete na slatkovodnim
ribnjacima u RH).

S poštovanjem,

Udruga BIOM

-----Original Message-----

Poštovani,

 

U prilog dostavljamo dopis te putem Jumbo maila zatraženo:
[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

 

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

References

Visible links
1.
https://jumboiskon.tportal.hr/download/2...

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6237 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: