Sanacijski plan za Jadransku banku d.d.

Pisani zahtjev podnositelja Lucija Ivančić za Hrvatska narodna banka, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska narodna banka, Zagreb.

Od: Lucija Ivančić

Za: Hrvatska narodna banka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- Sanacijski plan za Jadransku banku d.d., Šibenik broj: ESP-1-2015

S poštovanjem,

Lucija Ivančić

Spojite s ovim

Od: Dejana Rebernik
Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovana gospođo Ivančić,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama dostavljamo Vam sljedeći odgovor:

Prema članku 98. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine" br. 19/2015) zaposlenici Hrvatske narodne banke obvezni su kao povjerljive čuvati sve informacije koje su saznali pri obavljanju poslova u okviru tog zakona. Ujedno je izrijekom zabranjena dostava povjerljivih podataka dobivenih tijekom obavljanja profesionalnih aktivnosti. U skladu s navedenim, te imajući u vidu činjenicu da sanacijski plan banke sadrži upravo povjerljive informacije i podatke, Vašem zahtjevu za dostavom Sanacijskog plana Jadranske banke d.d. Šibenik nismo u mogućnosti udovoljiti.

Ujedno Vas molimo da - u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama - Vaš zahtjev za pristup informacijama ispravite, odnosno dopunite elementima propisanim člankom 18. stavkom 3. navedenog zakona tj. da nam dostavite kućnu adresu na koju Vam možemo poslati rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Molimo Vas da to učinite u roku 5 dana od dana primitka poziva za ispravak zahtjeva, kako je to propisano člankom 20. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Dejana Rebernik
Službenik za informiranje
Hrvatska narodna banka

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Tijelu javne vlasti možete svoju kućnu adresu dostaviti putem privatnog emaila. Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska narodna banka, Zagreb može: