Sastanci s predstavnicima Katoličke crkve - zapisnici

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Ministarstvo financija,

U odgovoru na zahtjev za pravom na pristup informacijama dostavili ste mi sljedeću informaciju: "Ministar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici imali su sa predstavnicima Katoličke crkve dva sastanka, i to 12. svibnja 2014. i 18. veljače 2015. godine."

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

- Da li su za navedene sastanke održane 12.05.2014. i 18.02.2015. izrađeni zapisnici održanih sastanka, odnosno pisane bilješke koje sadrže informacije o prisutnim osobama, vremenu trajanja sastanka, temama sastanka i/ili donesenim zaključcima?

- Ukoliko su izrađeni zapisnici sastanka ili prethodno opisane pisane bilješke, molim Vas da mi dostavite elektroničku verziju tih dokumenata.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/15-01/102
URBROJ: 513-03-05-15-4
Zagreb, 24. studenoga 2015.

DUJE PRKUT
e-mail: [ZPPI #871 email]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 13. studenoga 2015. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili sljedeće:

„- Da li su za navedene sastanke održane 12.05.2014. i 18.02.2015. izrađeni zapisnici održanih sastanka, odnosno pisane bilješke koje sadrže informacije o prisutnim osobama, vremenu trajanja sastanka, temama sastanka i/ili donesenim zaključcima?
- Ukoliko su izrađeni zapisnici sastanka ili prethodno opisane pisane bilješke, molim Vas da mi dostavite elektroničku verziju tih dokumenata.“

U nastavku dajemo odgovor:

Za navedene sastanke održane 12. svibnja 2014. godine i 18. veljače 2015. godine nisu izrađeni zapisnici, odnosno pisane bilješke.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Marina Mikulić Boss

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje
_______________________________________
Od: Duje Prkut [[ZPPI #871 email]]
Poslano: 13. studeni 2015. 12:37
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Sastanci s predstavnicima Katoličke crkve - zapisnici

Poštovani Ministarstvo financija,

U odgovoru na zahtjev za pravom na pristup informacijama dostavili ste mi sljedeću informaciju: "Ministar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici imali su sa predstavnicima Katoličke crkve dva sastanka, i to 12. svibnja 2014. i 18. veljače 2015. godine."

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

- Da li su za navedene sastanke održane 12.05.2014. i 18.02.2015. izrađeni zapisnici održanih sastanka, odnosno pisane bilješke koje sadrže informacije o prisutnim osobama, vremenu trajanja sastanka, temama sastanka i/ili donesenim zaključcima?

- Ukoliko su izrađeni zapisnici sastanka ili prethodno opisane pisane bilješke, molim Vas da mi dostavite elektroničku verziju tih dokumenata.

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #871 email]

Je li [Ministarstvo financija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Poštovani,

Zahvaljujem na dostavljenim informacijama,

S poštovanjem,

Duje Prkut

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org