Spisak članova vijeća i iznosi naknade

Pisani zahtjev podnositelja Slobodan Obradović za Stanobiro, Županja

Zahtjev je uspješan.

Od: Slobodan Obradović

Za: Stanobiro, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog
vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za
predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u
protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
Šećerana 23

Spojite s ovim

Od: stanobir
Stanobiro, Županja

Poštovani, Stanobiro d.o.o. Županja ima Nadzorni odbor od ukupno 3 člana.
Iznos naknade 300,00 kn neto po članu, neovisno o funkciji.

Sastav NO kronološki kroz tri mandata.

Srpanj/2009 - srpanj/2013:
- Ivo Ćaćić, predsjednik
- Branimir Kos, zamjenik
- Nikolina Lučić, član

Srpanj/2013-srpanj 2017:
- Nikolina Ivančević, predsjednica
- Petar Ćatić, zamjenik
- Amalija Fajdetić, član

Trenutni sastav NO od srpnja/2017:
- Nikolina Ivančević, predsjednica;
- Petar Ćatić, zamjenik
- Ivan Vujković, član

Gore spomenuti iznos je isti u svim navedenim mandatima.

Za eventualne dodatne informacije, na raspolaganju.,
Lp
Nikolina Ivančević

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Stanobiro, Županja može: