Statistika putnika javnog prijevoza

Pisani zahtjev podnositelja Josipa Koić za Zagrebački holding

Zagrebački holding ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Josipa Koić

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
moli se dostava informacija od podružnice ZET o broju putnika u
javnom prijevozu grada Zagreba razdvojeno po danu za razdoblje
1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Josipa Koić

Spojite s ovim

Od: Dinka Pančić
Zagrebački holding

Poštovana gospođo Koić,

na temelju Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, poslanom 13. 4. 2015. na e-mail [Zagrebački holding e-mail za zahtjeve], a vezanim za statistiku broja putnika u javnom prijevozu (ZET) od 1.1 2014. Do 31. 12. 2014. , šaljem Vam odgovor:

* ZET nema takve podatke. Posebno treba uzeti u obzir da broj prodanih karata nije i broj putnika.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [email address]
www.zgh.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Malo mi je cudno da uz sve one elektronske kartice i nove aparate za ponistavanje karata i elektronskih karata da ZET nema statistiku ponistavanja karata...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: