Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Čeka se odgovor na požurnicu Općinski sud u Zadru za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Općinski sud u Zadru

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

Poštovani, povodom vaše zahtjeva obavještavam vas da je isti proslijeđen u
kaznenu pisarnicu te da ćete naknadno biti obaviješteni o vaše traženju.

 

S poštovanjem,

 

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

Poštovani, slijedom vašeg traženja, obavještavamo da je pred Općinskim
sudom u Zadru u razdoblju od 01.siječnja 2013. do 15. listopada 2019.
donijeto 26 odluka radi kaznenih djela protiv okoliša (iz glave XX.
Kaznenog zakona) i to pod poslovnim brojevima : K-392/07, K-1132/11,
K-1134/11, K-740/13, K-873/13, K-1021/13, K-10/14, K-191/14, K-385/14,
K-439/14, K-613/14, K-4/15, K-103/15, K-279/15, K-402/15, K-428/15,
K-195/16, K-12/17, K-125/17, K-274/18, K-524/18, K-636/18, K-767/18,
K-21/19, K-27/19, K-266/19.

 

S poštovanjem,

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Andrea Barić

Poštovana gospođo Barić,

hvala na dostavi zatraženih brojeva sudskih predmeta.

Nažalost, pretraživanjem portala sudske prakse (https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr) po brojevima predmeta koje ste nam dostavili ne daje rezultate, tj. nismo pronašli ni jednu od zatraženih sudskih odluka.

Prema tome, molimo vas da nam zatražene odluke dostavite putem portala imamopravoznati. Nisu nam potrebne presude koje se odnose na kaznena djela povezana sa člankom 205. KZ-a (ubijanje ili mučenje životinja) što će pretpostavljamo značajno smanjiti broj presuda koje treba dostaviti i olakšati vam rad.

Shvaćamo da vam je potrebno određeno duže vrijeme da nam dostavite ove odluke te ćemo pričekati.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org