Ugovor

Zdravko Mihaljević je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Zdravko Mihaljević

Za: Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim da mi se dostavi Ugovor o skidanju stare ograde i postavljanje nove na SRC Borongaj - Lugovi, kako bi se upoznali sa istim, usporedili cijene sa nekoliko izvođača radova i shvatili razlog neograđivanju dijela SRC i ostavljanja tog neograđenog dijela za prisvajanje od privatnika.

S poštovanjem,

Zdravko Mihaljević

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Grad Zagreb

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš upit i ovim putem Vas obavještavamo i upućujemo da se za informacije koje su Vam potrebne, obratite se Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo i komunalne poslove i promet, s obzirom da traženo nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, također ćemo Vaš upit proslijediti službeniku za informiranje na adresu [e-mail adresa].

S poštovanjem

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti vas ne smije tražiti da se obratite drugom tijelu ako znaju tko raspolaže informacijom koju tražite.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Tijelo je dužno ustupiti vaš zahtjev tom drugom tijelu i obavijestiti vas o tome što se može prepoznati iz posljednje rečenice da su to i učinili. S obzirom na spomenuto ustupanje zahtjeva Gradu Zagrebu, odgovor očekujte od Grada Zagreba, a rok se računa od dana kada je zaprimljen ustupljeni zahttjev kod Grada Zagreba. Sve daljnje odgovore dostavljajte Gradu Zagrebu odgovorom ispod ovog zahtjeva.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, molim Vas da sukladno članku 20.stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a vezano uz članak 18. stavak 3. istog Zakona, dopunite Vaš zahtjev, u roku od 5 dana od zaprimanja ove obavijesti, na način da nam dostavite Vašu adresu.

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti, temeljem članka 20.stavka 2. Zakona.

S poštovanjem,

Martina Šušnjara

________________________________________
Šalje: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Poslano: 29. lipanj 2016 11:09
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Ugovor

prikazati citirane dijelove

Administratorica Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org