Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Tavene d.o.o.) - povrat sredstava

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Grad Zagreb, Zagreb, Marijo Dadić i Tavene d.o.o. sklapili su
UGOVOR o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, KLASA
360-02/08-01/110, URBROJ 251-13-11/1-09-4, u Zagrebu, 20. siječnja
2009. u koje je u članku 12. definiran POVRAT SREDSTAVA:

"Grad Zagreb će osiguravateljima sredstava beskamatno vratiti
plaćene troškove iz članaka 5. i 6. ovog ugovora kad navedene
troškove uvrsti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba, a najkasnije u roku od 5
(pet) godina od dana sklapanja ugovora o izvođenju konkretnih
radova i usluga."

Ugovor je objavljen u službenom glasniku Grada Zagreba broj 5 od 5.
veljače 2009.

Molim vas dostavu informacija:
a) dokaz o povratu sredstava koje je Grad Zagreb napravio prema
osiguravateljima sredstava
b) informaciju o tužbi u procesu (ako je u procesu) a vezano uz
navedeni Ugovor
c) dokument o donesenoj presudi suda (ako postoji).

Molim dostavu traženih informacija u digitalnom obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Kopija zahtjeva faxirana na dan 02.12.2018 u 22:55 na 016100063.

FaxID: 3901271
Receiver: 0038516100063
Sent Pages: 1

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Radi ranijih problema koji ste imali s neprimanjem mojih zahtjeva
elektronskim putem, ljubazno vas molim, možete li odgovoriti
ukoliko ste zaprimili moj zahtjev od 2.12.2018?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

Slijedom Vašeg upita potvrđujemo primitak email od 2. prosinca 2018. naslovljen na Pristup informacijama gradonačelnika

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 02. prosinca 2018. godine, zatražili smo
očitovanje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
te dana 06. prosinca 2018. godine zaprimili očitovanje u kojem se navodi da se postupak u pravnoj stvari, vezano
uz traženo u zahtjevu, vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem P-1003/16, a razvidno stanju spisa i prema
informacijama punomoćnika Grada Zagreba od 06. prosinca 2018. presuda nije donesena.

S poštovanjem

Ured gradonačelnika
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
Službenik za informiranje
Sonja Jasić Kovačić
Tel. 01/6100134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Pogresno dostavljeni odgovori tijela premjesteni su u pravilne predmete:
http://imamopravoznati.org/request/igh_o...
http://imamopravoznati.org/request/podac...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: