Ulaganje u poljoprivredu

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Lipik

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Lipik
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Anita Jurković
Grad Lipik

Poštovani, 

temeljem vašeg zahtjeva dostavljamo vam slijedeći odgovor; 

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu  Grad Lipik po
isteku godine izvješćuje nadležno Ministarstvo poljoprivrede o naplaćenim
i utrošenim sredstvima od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH.

Prihodi od prodaje zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani su
Proračunom Grada Lipika za svaku proračunsku godinu, kao i njihovo
namjensko trošenje. Slijedom toga podaci o prihodima i pripadajućim
rashodima objavljeni su za svaku godinu na web stranicama Grada Lipika:
 [1]http://www.lipik.hr/?vrsta=3&id=6

S poštovanjem, 

Anita Jurković, struč.spec,admin.publ.

Grad Lipik

34551 Lipik, Marije Terezije 27

telefon: 034/314-809, 098/ 961 7814

telefax: 034/421-031

[2]www.lipik.hr

References

Visible links
1. http://www.lipik.hr/?vrsta=3&id=6
2. http://www.lipik.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Lipik može: