Ulaganje u stanogradnju

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Velika Gorica

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Velika Gorica
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje
društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom
toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja
tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016
, 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene
godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Službenik za informiranje (GVG)
Grad Velika Gorica


Attachment odgovor Iliji Tikvi u.jpg
1.4M Download


Poštovani,
U privitku prosljeđujem tražene informacije.
S poštovanjem,

Mirjana Hrženjak,
Zamjenica službenice za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Velika Gorica može: