Ulaganje u stanogradnju

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Vukovar

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Vukovar
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje
društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom
toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja
tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016
, 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene
godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Odnosi s javnošću
Grad Vukovar


Attachment Ilija Tikvi odgovor 9 2 2018.pdf
200K Download View as HTML

Attachment prilog Ilija Tikvi 9 02 2018.pdf
1.9M Download View as HTML


Poštovani,

 

U privitku dostavljam odgovor na Zahtjev za informiranjem.

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [1][e-mail adresa]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Vukovar može: