Upravni akt - uređenje parka na Savici

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Grad Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Duje Prkut

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tražim da mi se
omogući pristup sljedećoj informaciji, te vas molim da mi ju
dostavite u elektroničkom formatu, u odgovoru na ovaj mail:

- Upravni akt na temelju kojeg se provode radovi uređenja parka
Trnjanska Savica

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Prkut,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

Moja adresa je [osobni podaci uklonjeni].

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: