Uredi veterinarske inspekcije (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Uredi veterinarske inspekcije.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Odgovor daje se.pdf
351K Download View as HTML


Poštovana gospođo Podgoršek,

 

u privitku se nalazi odgovor na Vaš Zahtjev o pravu na pristup
informacijama.

 

S poštovanjem

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

molim Vas dodatno pojašnjenje odnosi li se link
(http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7): "Kontrolna tijela
(PDF)" na Urede veterinarske inspekcije?

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

na dostavljenoj lokaciji nalaze se samo pdf dokumenti, molim Vas
dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema
čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Uredi veterinarske inspekcije.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 14.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovana,

u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe, što je propisano člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Saša Guttman

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

Sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili
informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i
načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u
odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke
strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako
identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke,
uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu;
Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih
mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog
repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na
portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno
čitljivom obliku traženu informaciju.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment pregled organizacija prakse 1.csv.txt
54K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija ambulante 1.csv.txt
109K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija bolnice.csv.txt
0K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija klinike 1.csv.txt
1K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija ovla tene 1.csv.txt
204K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija slu ba 2.csv.txt
24K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija stanica.csv.txt
122K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija kontrolna tijela.csv.txt
142K Download View as HTML

Attachment Odgovor daje se 2.pdf
179K Download View as HTML

Attachment Odgovor daje se 1.pdf
334K Download View as HTML


 

Poštovana gospođo Podgoršek,

 

u privitku Vam dostavljamo tablice u excelu vezano za Vaš Zahtjev o pravu
na pristup informacijama i to:

-        Mreža veterinarskih usluga

-        Kontrolna tijela

-        Veterinarske ambulante

-        Veterinarske bolnice

-        Veterinarske klinike

-        Veterinarske stanice

-        Veterinarska praksa

-        Veterinarska služba

-        Ovlaštene veterinarske organizacije.

 

 

S poštovanjem,

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani Saša Guttman,

hvala na dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: