Uvid u geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Državna geodetska uprava, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovana/i,

Molimo Vas na uvid geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad
Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3 od
29.03.2017. godine.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Od: Nardić Marijana
Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

Vaš zahtjev je proslijeđen na [e-mail adresa] s obzirom da se na njega ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13 i 85/15), sukladno čl. 1. st. 3. navedenog Zakona. Uvid u dokumentaciju koju tražite izdaje se sukladno u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) te čl. 8. st. 3. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018). Sukladno čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama obavještavamo Vas da Vam informacija dostupna temeljem gore navedenih propisa, te se Vaš zahtjev prosljeđuje na [e-mail adresa] . Odgovor na Vaš zahtjev dobiti ćete sukladno gore navedenim propisima.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:
Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela
Državna geodetska uprava
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,
nabavu i opće poslove
Služba za nabavu i opće poslove
Odjel za opće poslove i pisarnicu
Gruška 20, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484
www.dgu.hr

-----Original Message-----
From: Frane Torre <[ZPPI #6976 email]>
Sent: Tuesday, April 16, 2019 12:27 PM
To: Nardić Marijana <[DGU e-mail za zahtjeve]>
Subject: Uvid u geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovana/i,

Molimo Vas na uvid geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad
Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3 od
29.03.2017. godine.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6976 email]

Je li [DGU e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Državna geodetska uprava, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

________________________________

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju. Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and delete it without reading from your computer.

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: info
Državna geodetska uprava, Zagreb

 

Poštovani,

 

Povodom Vašeg traženja  vezano za uvid u geodetski projekt,
klasa:932-06/17-02/33, Urbroj: 541-26-02-03/1 izrađen za naručitelja Grad
Komižu, obavještavamo Vas da  traženi  uvid možete izvršiti u nadležnoj
Ispostavi za katastar nekretnina Vis, Trg 30.svibnja 1992.,  svakim radnim
danom od 8.00-13,00 sati. 

 

Sukladno odredbi [1]čl.171.st.3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina (N.N. broj 112/2018)  za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda
i preslika podataka katastra nekretnina, ostvarenje uvida te za određena
postupanja po zahtjevu stranaka stranka plaća upravnu pristojbu i stvarne
troškove sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova
uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (N.N.
broj 59/18).

 

S poštovanjem,

 

Državna geodetska uprava

[2]www.dgu.gov.hr

-----Original Message-----
From: Nardić Marijana
Sent: Thursday, April 18, 2019 1:36 PM
To: 'Frane Torre' <[3][ZPPI #6976 email]>
Cc: Cigula Ana <[4][e-mail adresa]>
Subject: RE: Uvid u geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu
KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3

Poštovani,

Vaš zahtjev je proslijeđen na [5][e-mail adresa] s obzirom da se na njega ne
primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13 i 85/15),
sukladno čl. 1. st. 3. navedenog Zakona. Uvid u dokumentaciju koju tražite
izdaje se sukladno u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN
112/18) te čl. 8. st. 3. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova
uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018).
Sukladno čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama
obavještavamo Vas da Vam informacija dostupna temeljem gore navedenih
propisa, te se Vaš zahtjev prosljeđuje na [6][e-mail adresa] . Odgovor na Vaš
zahtjev dobiti ćete sukladno gore navedenim propisima.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:
Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela Državna geodetska uprava
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove
Služba za nabavu i opće poslove Odjel za opće poslove i pisarnicu Gruška
20, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484
[7]www.dgu.hr

-----Original Message-----
From: Frane Torre <[8][ZPPI #6976 email]>
Sent: Tuesday, April 16, 2019 12:27 PM
To: Nardić Marijana <[9][DGU e-mail za zahtjeve]>
Subject: Uvid u geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu
KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3

    Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

    Poštovana/i,

    Molimo Vas na uvid geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad
    Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3 od
    29.03.2017. godine.

    S poštovanjem,

    Frane Torre

    U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
    [10]https://spasimobisevo.org

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [11][ZPPI #6976 email]

    Je li [12][DGU e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
    informacijama zahtjeve za Državna geodetska uprava, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [13]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [14]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [15]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

________________________________

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE Ova poruka i svi njezini
prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili povjerljive podatke te su
isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju. Ukoliko niste imenovani
Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka neovlaštena uporaba ove
poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili greškom, molimo da odmah
obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve priloge izbrišete sa
računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

________________________________

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE Ova poruka i svi njezini
prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili povjerljive podatke te su
isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju. Ukoliko niste imenovani
Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka neovlaštena uporaba ove
poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili greškom, molimo da odmah
obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve priloge izbrišete sa
računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

________________________________

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili
povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju.
Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka
neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili
greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve
priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

 

--------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili
povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju.
Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka
neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili
greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve
priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

--------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O POVLAŠTENOSTI I POVJERLJIVOSTI PORUKE
Ova poruka i svi njezini prilozi mogu sadržavati pravno povlaštene i/ili
povjerljive podatke te su isključivo namijenjeni imenovanom Primatelju.
Ukoliko niste imenovani Primatelj, ovime ste obaviješteni da je svaka
neovlaštena uporaba ove poruke strogo zabranjena. Ako ste poruku primili
greškom, molimo da odmah obavijestite Pošiljatelja, te da poruku i sve
priloge izbrišete sa računala bez čitanja.

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and all attachments transmitted with it are intended solely
for the use of the addressee and may contain legally privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that any use of this message or its attachments is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
notify the sender immediately by replying to this message and delete it
without reading from your computer.

References

Visible links
1. http://xn--l-cia.171.st/
2. http://www.dgu.gov.hr/
3. mailto:[ZPPI #6976 email]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[e-mail adresa]
7. http://www.dgu.hr/
8. mailto:[ZPPI #6976 email]
9. mailto:[DGU e-mail za zahtjeve]
10. https://spasimobisevo.org/
11. mailto:[ZPPI #6976 email]
12. mailto:[DGU e-mail za zahtjeve]
13. http://imamopravoznati.org/change_reques...
14. http://imamopravoznati.org/help/officers
15. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Državna geodetska uprava, Zagreb može: