Uvjeti za izradu glavnog projekta za obnovu Oružane na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu

Pisani zahtjev podnositelja Ana Matan za Grad Karlovac

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Karlovac trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Ana Matan

Za: Grad Karlovac
Molim uvid i presliku (o mom trošku) uvjeta za izradu glavnog
projekta za obnovu Oružane na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu.

S poštovanjem,

Ana Matan
Pavleka Miškine 4
47000 Karlovac

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Karlovac može: