Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski
Brod

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod.

Od: Ekonomsko-birotehnicka skola


Attachment Izvod iz zapisnika Vije a roditelja.doc
73K Download View as HTML


Poštovani,

vezano za Vaš zahtjev obavještavamo Vas o sljedećem :

Vijeće roditelja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, za školsku godinu 2017./18. konstituirano je 12. listopada 2017. godine i ima ukupno 27 članova. Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja 1. G razrednog odjela, a za zamjenika predsjednika predstavnik roditelja 1. B razrednog odjela. Do sada je održana jedna sjednica Vijeće roditelja. Za člana Školskog odbora iz reda roditelja izabran je predstavnik roditelja 1. D razrednog odjela.

U privitku Vam dostavljam izvod iz zapisnika s konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja.

Srdačan pozdrav!

Tajnica Dragica Filajdić, dipl. iur.
Ekonomsko-birotehnička škola
Slavonski Brod

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod može: