Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka.

Od: OŠ-SE "San Nicolo"
Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka

Poštovani,
sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13),
a sljedom vašeg zahtjeva i ispravka zahtjeva od 11.12.2017. godine
dostavljamo sljedeću informaciju:

1)) Vijeće roditelja OŠ-SE "San Nicolo" Rijeka ustrojeno je 13.02.2017.
godine

2) Vijeće roditelja OŠ-SE "San Nicolo" broji 12 članova,

3) Predsjednik Vijeća roditelja je gđa FEDERICA FUNDARO' KREN, zamjenik
predsjednika Vijeća roditelja je gđa KLARA STARKL CRNKOVIĆ

4) U školskoj 2017./18. godini Vijeće roditelja je zasjedalo 27.09.2017.
godine i 24.112017. godine

5) Zapisnici Vijeća roditelja postoje i pohranjeni su u pismohrani škole i
dostupni za uvid

6) U školskoj 2017.18. godini Vijeće roditelja nije istaknulo niti jedan
prijedlog.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Anamarija Persić, dipl. iur, tajnica
OŠ-SE "San Nicolo"
Mirka Čurbega 18
51000 RIJEKA - FIUME
HRVATSKA - CROAZIA

Tel. 051/641-524
Fax. 051/645-915
E-mail: [Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka e-mail za zahtjeve]
web: os-san-nicolo-ri.skole.hr
OIB: 33654186717

-----Original Message-----
From: Igor Valentin
Sent: Tuesday, December 12, 2017 8:43 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka
Subject: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #5274 email]

Je li [Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: OŠ-SE "San Nicolo"
Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka

Poštovani,
obzirom da je u prethodno dostavljenom mailu ispušten odgovor na redni broj
4. vašeg zahtjeva, molimo da prethodni mail zanemarite.

PONAVLJAMO ODGOVOR:

Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13),
a sljedom vašeg zahtjeva i ispravka zahtjeva od 11.12.2017. godine
dostavljamo sljedeću informaciju:

1)) Vijeće roditelja OŠ-SE "San Nicolo" Rijeka ustrojeno je 13.02.2017.
godine

2) Vijeće roditelja OŠ-SE "San Nicolo" broji 12 članova,

3) Predsjednik Vijeća roditelja je gđa FEDERICA FUNDARO' KREN, zamjenik
predsjednika Vijeća roditelja je gđa KLARA STARKL CRNKOVIĆ

4) Član Vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u Školskom odboru
je gđa MAJDA BUTINAR BOŽIĆ

5) U školskoj 2017./18. godini Vijeće roditelja je zasjedalo 27.09.2017.
godine i 24.112017. godine

6) Zapisnici Vijeća roditelja postoje i pohranjeni su u pismohrani škole i
dostupni za uvid

7) U školskoj 2017.18. godini Vijeće roditelja nije istaknulo niti jedan
prijedlog.

Ispričavamo se na pogrješci. S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Anamarija Persić, dipl. iur, tajnica
OŠ-SE "San Nicolo"
Mirka Čurbega 18
51000 RIJEKA - FIUME
HRVATSKA - CROAZIA

Tel. 051/641-524
Fax. 051/645-915
E-mail: [Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka e-mail za zahtjeve]
web: os-san-nicolo-ri.skole.hr
OIB: 33654186717

-----Original Message-----
From: Igor Valentin
Sent: Tuesday, December 12, 2017 8:43 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka
Subject: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #5274 email]

Je li [Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ-SE "San Nicolo"
Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka


Attachment Zapisnik VR od 24.11.2017..pdf
726K Download View as HTML

Attachment Zapisnik VR od 27.09.2017..pdf
1.7M Download View as HTML


Poštovani,
Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13),
a sljedom vašeg zahtjeva za dopunu informacija koje nedostaju u našem
odgovoru od 20.12.2017., dostavliamo
skenirane zapisnike sjednica Vijeća roditelja održanih u školskoj 2017./18.
godini.
S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Anamarija Persić, dipl. iur, tajnica
OŠ-SE "San Nicolo"
Mirka Čurbega 18
51000 RIJEKA - FIUME
HRVATSKA - CROAZIA

-----Original Message-----
From: Igor Valentin
Sent: Saturday, December 23, 2017 9:45 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola - Scuola Elementare San
Nicolo, Rijeka
Subject: Re: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Za: Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #5274 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola - Scuola Elementare San Nicolo, Rijeka može: