Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Hotelijersko-turistička škola, Opatija

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Hotelijersko-turistička škola, Opatija

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Hotelijersko-turistička škola, Opatija.

Od: Zorica Kosjek

Poštovani,

Za zakašnjenjem vam odgovaramo na postavljena pitanja sukladno zakonskim odredbama:

1. Vijeće roditelja za šk. 2017/2018 god. konstituirano je 26.09.2017. godine.

2. Vijeće roditelja broji 13 članova , iz svakog razrednog odjela po jedan roditelj.

3. Predsjednik Vijeća roditelja je Sanjin Vranješ, a zamjenica je Nada Damjanović.

4. Predstavnik Vijeća roditelja u Školski odbor je izabran Danijel Celcner.

5. U šk. 2017./2018 godine održana je jedna sjednica Vijeća roditelja 26.09.2017. godine .

6. Zapisnik Vijeća roditelja od 26.09.2017. g. imao je 9 točki dnevnog reda i to:

1. Verifikacija Zapisnika Vijeća roditelja od 06.07.2017.
2. Konstituiranje Vijeća roditelja za šk. 2017./2018. god., verifikacija mandata i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
3. Izvješće o radu u šk. 2016./2017.g.,
4. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada za šk. 2017./2018. god.,
5. Program rada Vijeća roditelja za šk. 2017./2018.god.,
6. Razmatranje prijedloga Školskog kurikuluma za šk. 2017./2018.god.
7. Osiguranje učenika
8. Jednodnevni izlet u povodu Svjetskog dana turizma
9. Razno

7. Ravnateljica je predložila prijedloge GPP , Kurikuluma za šk. 2017/18 god. i Izvješće za prethodnu godinu, te su isti dokumenti jednoglasno usvojeni.
Prijedloge roditelja po pitanju učenja i vladanja te obavljanja stručne prakse i osiguranja učenika , ravnateljica rješava sa stručnim službama škole.

S poštovanjem uz srdačan pozdrav !

Tajnica
Zorica Kosjek,iur

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hotelijersko-turistička škola, Opatija može: