Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski,
Koprivnica

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica.

Od: Tomislava Antolić
Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica

Poštovani,

sukladno vašem dopunjenom zahtjevu za pristup informacijama od dana 13.12.2017. godine, želimo vas obavijestiti o sljedećem:

1) Vijeće roditelja za 2017/18 školsku godinu ustrojeno je dana 28.9.2017.
2) Broj članova Vijeća roditelja - 33
3) Predsjednik - Tomislav Jelić, zamjenik predsjednika - Tihomir Kvakarić
4) Član vijeća roditelja koji je predstavnik u Školskom odboru - Tihomir Kvakarić
5) 28.9.2017.
6)Zapisnik je jedan od dana 28.9.2017.
7) Prijedlozi - članovi Vijeća roditelja nisu imali posebnih prijedloga ni upita ravnateljici Škole.

Samo želimo napomenuti da Škole nisu tijela javne vlasti, već javne ustanove.

Srdačan pozdrav,

Maja Blažek, mag. iur.

Tajnica OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, Koprivnica
095/3457274
048/622-172

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Tomislava Antolić
Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica


Attachment Zapisnik 2892017.docx
18K Download View as HTML


Poštovani,

prema vašem traženju dostavljamo vam dopunu traženih informacija i to zapisnik sa održane sjednice Vijeća roditelja u našoj školi.
Lijepo molim da isti preuzmete.
Srdačan pozdrav,

Maja Blažek, mag. iur.

Tajnica OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, Koprivnica
095/3457274
048/622-172

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica može: