Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac,
Krašić

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić
Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić

Poštovani,

nadam se da tražite podatke za školsku godinu 2017./2018., a ne 2018./2019.

S poštovanjem,

Anđelka Pastorković, tajnica

OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić
Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić

Poštovani,

Vaš zahtjev je zaprimljen dana 12.12.2017. godine pod brojem KLASA:
602-02/17-02/46, URBROJ: 15-17-1.

 

Odgovor ćete primiti u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Anđelka Pastorković

 

OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić

Spojite s ovim

Od: OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić
Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić


Attachment Zapisnik VR.pdf
118K Download View as HTML


Poštovani,

 

vezano uz Vaš zahtjev  dostavljam Vam slijedeće informacije:

 

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1
Zakona)

-          Vijeće roditelja ustrojeno je: 26.09.2017. godine

    

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

                -     Vijeće roditelja ima: 17 članova

    

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.3
Zakona)

-          Predsjednica Vijeća roditelja: Snježana Vlašić

-          Zamjenica predsjednice Vijeća roditelja: Zorica Šimatić

    

     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika roditelja
u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

                - Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru je:
Snježana Vlašić

    

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

                - 26.09.2017. godine

    

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

                - zapisnik se nalazi u privitku

    

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole

     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

-          Nije ih bilo

 

 

S poštovanjem,

 

Anđelka Pastorković

 

OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić može: