Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Silvije Strahimir
Kranjčević, Levanjska Varoš

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: [email protected]


Attachment KONSTITU.SJED.VIJE A ROD.2017 2018.doc
33K Download View as HTML

Attachment ZAPISNIK vij.rod.1.sjed.17 18.doc
35K Download View as HTML


OŠ "S.S.Kranjčević" Levanjska Varoš
Glavna 62, 31416 Lev: Varoš
Tel. 031/864-003

Poštovani, u privitku Vam dostavljam zapisnike s Konstituirajuće te prve
sjednice Vijeća roditelja,
iz kojih su vidljive informacije koje tražite.
Predstavnik Vijeća roditelja u školskom odboru je Valenina Zaklanović.

Lp Tajnik: Vinko Petrović

-----Izvorna poruka-----
From: Igor Valentin
Sent: Monday, December 11, 2017 10:31 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola Silvije Strahimir
Kranjčević, Levanjska Varoš
Subject: Vijeće roditelja u školskoj godini 2018/2019

Za: Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za školsku godinu 2018/2019:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.
3 Zakona)

4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #5485 email]

Je li [Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa
za pristup informacijama zahtjeve za Osnovna škola Silvije
Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš može: