Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Sv. Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Sv. Filip i Jakov, Sveti
Filip i Jakov

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Sv. Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov.

Od: Osnovna škola Sv. Filip i Jakov
Osnovna škola Sv. Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov


Attachment Zaklju ci 1.sjednica Vije a roditelja.docx
17K Download View as HTML


Poštovani,

 

na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj: 25/13., 85/15.), a vezano uz Vaš ponovljeni zahtjev za pristup
informacijama od 12. prosinca 2017. godine, dostavljam Vam one informacije
s kojima OŠ Sv. Filip i Jakov raspolaže.

1. Datum ustrojavanja Vijeća roditelja za školsku godinu 2017./2018. – 25.
rujna 2017. godine.

 

2. Broj članova Vijeća roditelja -21.

 

3. Imena predsjednika Vijeća roditelja – Darija Batur – i zamjenika
predsjednika Vijeća roditelja – Damir Balunović.

 

4. Ime člana Vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u
Školskom odboru  - Roko Srdarović

 

5. Datum zasjedanja Vijeća roditelja – 25. rujna 2017. godine.

 

6. Zapisnik sjednice Vijeća roditelja – Zaključci sa  sjednice Vijeća
roditelja nalazi se u privitku.

 

7. Prijedlozi Vijeća roditelja koje je razmatrala ravnateljica škole  i
odgovori ravnateljice na prijedloge – ne postoje u našoj evidenciji.

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE:

Anđela Santini-Šimunić, prof., v.r.

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Sv. Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov može: