Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića,
Varaždinske Toplice

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice.

Od: Željko Bedeković
Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Poštovani,

u nastavku Vam dostavljamo tražene informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.1 Zakona)
26.9.2017.

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
18

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl.
137, st. 3 Zakona)
Predsjednica: Marija Mikulčić
Zamjenica predsjednice: Marina Hokman

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
Zoran Košćak

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
26. 9. 2017. godine i 8. 11. 2017. godine.

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
Zapisnici Vijeća roditelja postoje.

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i
odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Članovi Vijeća roditelja postavljaju pitanje vezano uz sigurnost djece
u Vrtlinovcu, Selnici i ostalim dijelovima na području Grada
Varaždinskih Toplica, a koji nemaju osigurane nogostupe i pješačke
prijelaze. Osobito se ističe problem Vrlinovca gdje ne postoji uređeno
autobusno stajalište te djeca pješače uz rub ceste bez adekvatnog
nogostupa. Isti problem sa nogostupom postoji na području Selnice.
Postavlja se pitanje privatne škole stranih jezika, koja ne djeluje na
području Varaždinskih
Isti je problem i sa glazbenom školom jer mnogi roditelji voze djecu u
Varaždin.
Članovi Vijeća roditelja traže da se ponovo razmotri uvođenje
produženog boravka u školi te da se zatraži sufinanciranje od strane
Grada Varaždinskih Toplica.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

S poštovanjem,

Željko Bedeković, mag.iur.
Tajnik OŠ A. i I. Kukuljevića

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Željko Bedeković
Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice


Attachment Scan Zapisnik sa druge sjednice.pdf
611K Download View as HTML

Attachment Scan Zapisnik sa prve sjednice.pdf
861K Download View as HTML


Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam oba zapisnika sa Vijeća roditelja. Prvi je
prihvaćen na Vijeću roditelja, dok drugi još uvijek nije jer nismo
imali treće Vijeće roditelja. Ukoliko su Vam potrebne dodatne
informacije, slobodno me kontaktirajte.

S poštovanjem,
Željko Bedeković
Tajnik OŠ A. i I. Kukuljevića

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice može: